Vakttelefon

Vakttelefonen for lavterskeltilbud - 476 88 239 - er åpen mandag og tirsdag kl. 12.30-14.00. Onsdag og torsdag kl. 09.00-10.30 

Du kan også ta kontakt på e post (ikke skriv sensitiv info):

Nyttige nettsteder 
Assistert selvhjelp: https://assistertselvhjelp.no/korona

Psykologisk veiledning: https://psykologiskveiledning.com/

Kurs for bedret psykisk helse

Vi har gratis kurs for deg over 18 år med mildere psykiske helseutfordringer og/eller begynnende rusproblemer.

På kursene får du hjelp til å håndtere mildere form for angst, depresjon, søvn og grensesetting. Vi starter opp kursrekken igjen etter sommeren tirsdag 24. august fra kl 09.00-11.00.

Fysisk oppmøte med begrensninger

Vi åpner for fysisk oppmøte i lokalene våre, men med flere begrensinger for å ivareta smittevernhensyn. For det første vil det være et begrenset antall plasser, og her gjelder førstemann til mølla-prinsippet.

Påmelding

For å melde deg på, skriv inn navn og telefonnummer og hvilket kurs du vil delta på i en e-post til (ikke legg inn andre personopplysninger).

Det blir lagt til rette for god avstand mellom deltagerne. Deltagerne slippes inn én etter én.

Med forbehold om mulige endringer, som følge av eventuelle endringer i smittevernstiltakene.

Kurs 2021

Introduksjonskurs i Asker sentrum

Introkursene gir en innføring i følgende temaer: depresjon og nedstemthet, angst og bekymringer, søvnvansker, og grensesetting og selvhevdelse.

På kurset får du både informasjon om temaene, og praktiske verktøy du kan bruke for å skape endring i hverdagen din. Målet er å forebygge utvikling av psykiske lidelser.

Vi har hatt stor suksess med disse kursene, og mange har fortalt at det har vært nyttig for å få det bedre.

Kursted: Erteløkka 3 i Asker sentrum.

Introkursene for våren er nå avsluttet. Nedenfor ser du datoer og temaer for høstens kurs. Mer utfyllende info kommer - blant annet om digitale eller "fysiske" kurs.

September
21. september: Depresjon og nedstemthet
28. september: Angst og bekymring

Oktober
5. oktober: Søvnvansker
12. oktober: Grensesetting og selvivaretagelse
19. oktober: Depresjon og nedstemthet
26. oktober: Angst og bekymring

November
2. november: Søvnvansker
9. november: Grensesetting og selvivaretagelse
16. november: Depresjon og nedstemthet
23. november: Angst og bekymring
30. november: Søvnvansker

Desember
7. desember: Grensesetting og selvivaretagelse

Introduksjonskurs i Slemmestad

Kurset passer for dem som har lette til moderate utfordringer med psykisk helse, men også for dem som ønsker kunnskap som kan være til hjelp for å forebygge psykiske helseplager.

På introkurset starter vi med nyttig allmennkunnskap om psykisk helse. Hva fremmer god psykisk helse? Videre demonstrerer vi verktøy slik at kursdeltagere bedre kan håndtere angst- og depresjonsplager og eventuelt søvnproblemer.

Kurset går over fire samlinger som alle varer i to timer. Det at er et kurs og ikke gruppebehandling, betyr at du selv velger om du vil si noe under samlingene, og kursholderne har ingen forventninger om at du skal dele egne erfaringer med de andre på kurset.

Neste datoer for introkurs:

Onsdag 13. oktober:  Om Psykisk Helse, kognitiv metode, demonstrasjon av verktøy, emosjoner.

Onsdag 20. oktober: Depresjon - Kjennetegn, forekomst og årsaker, Håndtere/mestre depresjon - verktøy og metoder.

Onsdag 27. oktober: Angst - Kjennetegn, forekomst og årsaker, håndtere/mestre angst - verktøy og metoder.

Onsdag 3. november: Redusere overdreven bekymring og grubling.
Søvn: Fakta og myter, søvnhygiene og behandling.
Tilbakefallsplan: Forebygging /håndtering/mestring av tilbakefall, veien videre.

Onsdag 10. november:  Om Psykisk Helse, kognitiv metode, demonstrasjon av verktøy, emosjoner

Onsdag 17. november: Depresjon -  Kjennetegn, forekomst og årsaker, Håndtere/Mestre depresjon. Verktøy og metoder

Onsdag 24. november: Angst - Kjennetegn, forekomst og årsaker, Håndtere/Mestre angst. Verktøy og metoder

Onsdag 1. desember: Redusere overdreven bekymring og grubling, Søvn: Fakta og myter, søvnhygiene og behandling, Tilbakefalls plan: Forebygging /håndtering/mestring av tilbakefall, Veien videre

Tid: Onsdager klokken 9.00-11.00. Om du ikke har anledning alle dagene, så kan du ta igjen den / de dagene du gikk glipp av.

Kurssted: Boligveien 24, underetasjen i Slemmestad.
Det er gode parkeringsmuligheter rett ved bygget. Bussforbindelse til Slemmestad fra for eksempel Sætre.

Introduksjonskurs på Tofte

På kurset får du både informasjon og praktiske verktøy som du kan bruke for å skape endring i din hverdag.

Kursene bygger på kognitiv terapi, og målet er å forebygge utvikling av psykiske lidelser.

Temaer og datoer:

  • 5. november: Depresjon og nedstemthet
  • 12. november: Angst og depresjon
  • 19.november: Søvn
  • 26.november: Selvhevdelse og grensesetting

Påmelding

Send en e-post med navn, telefonnummer og ønsket kurs til - sett "Introkurs i Tofte" i meldingsfeltet.

Angstmestringskurs: Hva kjennetegner angst og hvordan kan du håndtere angsten?

Kurset passer for alle som har mild til moderate angstplager. Dette er ikke noe behandling, men et kurs i psykoedukasjon (faglig informasjon) angående angstproblematikk.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til en samtale med kursledere Bengt Frantzen og Tove Langbråten Opso, i uken før kursstart.

Påmelding

Bruk e-post for å melde deg på: (ikke skriv inn sensitive opplysninger) - frist for påmelding er fredag 1. oktober.

Kurset finner sted på Erteløkka 3 i Asker sentrum.

Foreldrekurs: Litt sint og frustrert i tidsklemma

Mange foreldre står i dag i en hverdag preget av stress og høye krav til seg selv. Velmente forsøk på å gjøre sitt beste for barn og familie ender av og til opp med sinne og frustrasjon.

Dette kurset setter fokus på å bli bevisst hvordan vi som foreldre tenker om og forstår barnet, og hvordan dette påvirker hvilke følelser vi får og opplevelsen av handlingsvalg. Kurset tar videre sikte på å bidra til å bevisstgjøre foreldre på at det mulig å ta et valg om hvordan fortolke og håndtere situasjoner med barnet sitt samt gode råd om hvordan kommunisere med barnet sitt. Kurset passer for foreldre med barn i alle aldre.

Tid og sted: Fredag 12. nov. kl. 9-11, Erteløkka 3.

Foreldrekurs: Alle foreldre går gjennom strevsomme perioder

Å snakke med barna sine om egne følelser, tanker og strevsomme perioder.

I dag vet vi at ingen går gjennom livet uten å kjenne på perioder med for mye bekymring og tristhet av mange ulike årsaker, og at barn er sårbare for endringer hos de voksne. For barn er man som forelder den viktigste personen i deres liv og som foreldre vil man barna sine det beste. Hvordan kan man snakke med barna sine om egne følelser og hva trenger barn i perioder som er strevsomme for foreldre?

I dette kurset er målet å styrke deg som forelder til konkret å snakke med barnet ditt om egne tanker og følelser samt generelle råd om barns behov i strevsomme perioder for foreldre. Kurset passer for foreldre med barn i alle aldre.

Tid og sted: onsdag 24. nov. 9-11 , Erteløkka 3