Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Vakttelefon

Vakttelefonen for lavterskeltilbud - 476 88 239 - er åpen mandag og tirsdag kl. 12.30-14.00. Onsdag og torsdag kl. 09.00-10.30 
Du kan også ta kontakt på e post:

Nyttige nettsteder 
Assistert selvhjelp: https://assistertselvhjelp.no/korona

Psykologisk veiledning: https://psykologiskveiledning.com/

Kursene holdes digitalt fra og med januar 2021

På grunn av endrede smittevernråd gjennomføres kurs digitalt på Zoom. Dette krever ingen påmelding. Hvis du ønsker å delta anonymt, kan du skru av kameraet og endre brukernavn. Det vil fremdeles være mulig å stille spørsmål underveis.

På begynnelsen av kurset gir vi en innføring for å sikre god gjennomføring. 

Kurs for bedret psykisk helse

Vi har gratis kurs for deg over 18 år med mildere psykiske helseutfordringer og/eller begynnende rusproblemer.

På kursene får du hjelp til å håndtere mildere form for angst, depresjon, søvn og grensesetting. Vi starter opp kursrekken igjen etter sommeren tirsdag 18. august fra kl 09.00-11.00.

Fysisk oppmøte med begrensninger

Vi åpner for fysisk oppmøte i lokalene våre, men med flere begrensinger for å ivareta smittevernhensyn. For det første vil det være et begrenset antall plasser, og her gjelder førstemann til mølla-prinsippet.

Påmelding

For å melde deg på, skriv inn navn og telefonnummer og hvilket kurs du vil delta på i en e-post til (ikke legg inn andre personopplysninger).

Det blir lagt til rette for god avstand mellom deltagerne. Deltagerne slippes inn én etter én.

Med forbehold om mulige endringer, som følge av eventuelle endringer i smittevernstiltakene.

Kurs 2021

Introduksjonskurs i Asker sentrum

Introkursene gir en innføring i følgende temaer: depresjon og nedstemthet, angst og bekymringer, søvnvansker, og grensesetting og selvhevdelse.

På kurset får du både informasjon om temaene, og praktiske verktøy du kan bruke for å skape endring i hverdagen din. Målet er å forebygge utvikling av psykiske lidelser.

Vi har hatt stor suksess med disse kursene, og mange har fortalt at det har vært nyttig for å få det bedre.

Kursted: Erteløkka 3 i Asker sentrum.

Januar

Februar

Mars

April

  • 6. april: Grensesetting og selvivaretagelse
  • 13. april: Depresjon og nedstemthet
  • 20. april: Angst og bekymringstanker
  • 27. april: Søvn
 

Mai

  • 4. mai: Grensesetting og selvivaretagelse
  • 11. mai: Depresjon og nedstemthet
  • 18. mai: Angst og bekymringstanker
  • 25. mai: Søvn

Juni

  • 1. juni: Grensesetting og selvivaretagelse
Introduksjonskurs i Slemmestad

Hovedformålet med kurset er å gi deg kunnskap om psykisk helse. Hva fremmer god psykisk helse? Videre demonstrerer vi verktøy slik at du bedre kan håndtere angst- og depresjonsplager og eventuelt søvnproblemer.

Kurset passer for deg som har lette til moderate utfordringer med psykisk helse, men også for deg som ønsker kunnskap som kan være til hjelp for å forebygge psykiske helseplager.

Dette kurset går over fire samlinger som alle varer i to timer. Dette er et kurs og ikke gruppebehandling. Det betyr at du velger selv om du vil si noe under samlingene, og kursholderne har ingen forventninger om at du skal dele egne erfaringer med de andre på kurset.

Kurssted: Boligveien 24, underetasjen i Slemmestad.
Det er gode parkeringsmuligheter rett ved bygget. Bussforbindelse til Slemmestad fra for eksempel Sætre.

Datoer for introkurs:

Tidspunkt alle dager: onsdager klokken 09.00 - 11.00.
Om du ikke har anledning alle dagene, så kan du ta igjen den/de dagene du gikk glipp av senere.

13. januar: 
Om Psykisk Helse, Kognitiv metode, Demonstrasjon av verktøy, Emosjonsfokus

20. januar:
Depresjon: Kjennetegn, forekomst og årsaker, Håndtere/Mestre depresjon Verktøy og metoder

27. januar:
Angst

3. februar:
Redusere overdreven bekymring og grubling
Søvn: Fakta og myter, søvnhygiene og behandling
Tilbakefallsplan: Forebygging /håndtering/mestring av tilbakefall, veien videre

Kurs i mestring av belastninger (KIB)

Kurs i belastningsmestring (KIB-kurs) er et kurs der du lærer metoder og teknikker for å mestre belastninger knyttet til både helse, arbeids- og privatliv.

Eksempler på belastninger kan være tidspress, for mye eller for lite utfordringer, lite kontroll over egen arbeids- eller livssituasjon, problemer i mellommenneskelige forhold, familiekonflikter, sykdom/helseproblemer, økonomiske problemer og livskriser.

Kurset starter opp 7. oktober kl 09.00 - 11.00 i Slemmestad, og holdes en gang per uke over åtte ganger.

Om kursinnhold

Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori som vektlegger sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning.

Et viktig element på kurset er å lære, kjenne igjen og endre tanker som vedlikeholder og forsterker belastninger og bli bevisst på egne mestringsstrategier.

Et annet element er å øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir eller har gitt glede.

Det tredje elementet er problemer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og fokus er på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre.

Kurset er ikke samtaleterapi, men vi tar opp aktuelle problemområder generelt, og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene/teknikkene som læres på kurset i egen hverdag.

Påmelding og kontaktinformasjon

Max deltagere er åtte personer på grun av smittevernshensyn / koronasituasjonen.

Vi bruker en kursbok som hver deltager må betale selv, og som koster ca 450 kroner. Vi bestiller bøkene og de må bestilles senest én uke før.  Det betyr at de som er interessert må ta kontakt innen 29. september.

Du kan ta kontakt med enten Gina eller Kari :

Gina:

Kari:

Angstmestringskurs: Hva kjennetegner angst og hvordan kan du håndtere angsten?

Dette kurset gir en grundig innføring i hva som kjennetegner angst, inkludert ulike typer angst. Du lærer seg teknikker for å håndtere angsten og du får praktiske hjemmeoppgaver for å drive angsttrening.

Det er totalt 6-8 plasser, og kurset går over seks ganger.

Oppstart 26. oktober.
Kurset går hver påfølgende mandag til og med 23. november, fra klokken 13.00 til 15.00, og med en oppfølgingsdag 14. desember.

Kursted: Erteløkka 3 i Asker sentrum.

Før kurset starter opp vil du bli innkalt til en kort samtale for å høre om dine og våre forventninger.

Det er ønskelig at deltagerne utveksler erfaringer på kurset. For å skape vedvarende endring er det tilrådelig at man ikke står på angstdempende medisiner.

Introkurs på Tofte - AVLYST

Høstens kurs er dessverre avlyst grunnet korona-restriksjoner. Vi kommer tilbake med nye kurs for våren 2021.

På dette kurset får du både informasjon om temaene nedenfor, og praktiske verktøy som du kan bruke for å skape endring i din hverdag.

Kursene bygger på kognitiv terapi, og målet er å forebygge utvikling av psykiske lidelser.

Temaer:
05. november: «Depresjon og nedstemthet» (Avlyst)
12. november: «Angst og depresjon» (Avlyst)
19. november: «Søvn» (Avlyst)
26. november: «Selvhevdelse og grensesetting» (Avlyst)

Tid og sted:
Tofte Samfunnshus, Vestre Strandvei 2
Torsdager (på datoene ovenfor) - klokken 09.30 - 11.30

Påmelding:
Send en e-post med navn, telefonnummer og ønsket kurs ti:og sett «Introkurs i Tofte» i emnefeltet.