Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Vakttelefon

Vakttelefonen for lavterskeltilbud - 476 88 239 - er åpen mandag og tirsdag kl. 12.30-14.00. Onsdag og torsdag kl. 09.00-10.30 
Du kan også ta kontakt på e post:

Nyttige nettsteder 
Assistert selvhjelp: https://assistertselvhjelp.no/korona

Psykologisk veiledning: https://psykologiskveiledning.com/

Kurs for bedret psykisk helse

Vi har gratis kurs for deg over 18 år med mildere psykiske helseutfordringer og/eller begynnende rusproblemer.

På kursene får du hjelp til å håndtere mildere form for angst, depresjon, søvn og grensesetting. Vi starter opp kursrekken igjen etter sommeren tirsdag 18. august fra kl 09.00-11.00.

Fysisk oppmøte med begrensninger

Vi åpner for fysisk oppmøte i lokalene våre på Erteløkka 3, men med flere begrensinger for å ivareta smittevernhensyn. For det første vil det være et begrenset antall plasser, og her gjelder førstemann til mølla-prinsippet.

For å melde deg på, skriv inn navn og telefonnummer i en e-post til .

Det blir lagt til rette for god avstand mellom deltagerne. Deltagerne slippes inn én etter én.

Vi tar forbehold om mulige endringer, i tråd med fortløpende endringer i smittevernstiltak.

Kurs høsten 2020

August

18. august: Depresjon og nedstemthet

25. august: Angst og bekymring

September

1. september: Søvn

8. september: Selvhevdelse og grensesetting

15. september: Depresjon og nedstemthet

22. september: Angst og bekymring

29. september: Søvn

Oktober

6. oktober: Selvhevdelse og grensesetting

13. oktober: Depresjon og nedstemthet

20. oktober: Angst og bekymring

27. oktober: Søvn

November

3. november: Selvhevdelse og grensesetting

10. november: Depresjon og nedstemthet

17. november: Angst og bekymring

24. november: Søvn

Desember

1. desember: Selvhevdelse og grensesetting

Les mer om vårt mestringstilbud innen psykisk helse og rus.