Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Vakttelefon

Vakttelefonen for lavterskeltilbud - 476 88 239 - er åpen mandag og tirsdag kl. 12.30-14.00. Onsdag og torsdag kl. 09.00-10.30 

På grunn av ferieavvikling i sommer kan det ta noe lenger tid før oppstart av individuelle samtaler.

Du kan også ta kontakt på e post:

Nyttige nettsteder 
Assistert selvhjelp: https://assistertselvhjelp.no/korona

Psykologisk veiledning: https://psykologiskveiledning.com/

Kurs for bedret psykisk helse

Vi har gratis kurs for deg over 18 år med mildere psykiske helseutfordringer og/eller begynnende rusproblemer.

På kursene får du hjelp til å håndtere mildere form for angst, depresjon, søvn og grensesetting. Vi starter opp kursrekken igjen etter sommeren tirsdag 18. august fra kl 09.00-11.00.

Fysisk oppmøte med begrensninger

Vi åpner for fysisk oppmøte i lokalene våre, men med flere begrensinger for å ivareta smittevernhensyn. For det første vil det være et begrenset antall plasser, og her gjelder førstemann til mølla-prinsippet.

Påmelding

For å melde deg på, skriv inn navn og telefonnummer og hvilket kurs du vil delta på i en e-post til (ikke legg inn andre personopplysninger).

Det blir lagt til rette for god avstand mellom deltagerne. Deltagerne slippes inn én etter én.

Med forbehold om mulige endringer, som følge av eventuelle endringer i smittevernstiltakene.

Kurs 2021

Introduksjonskurs i Asker sentrum

Introkursene gir en innføring i følgende temaer: depresjon og nedstemthet, angst og bekymringer, søvnvansker, og grensesetting og selvhevdelse.

På kurset får du både informasjon om temaene, og praktiske verktøy du kan bruke for å skape endring i hverdagen din. Målet er å forebygge utvikling av psykiske lidelser.

Vi har hatt stor suksess med disse kursene, og mange har fortalt at det har vært nyttig for å få det bedre.

Kursted: Erteløkka 3 i Asker sentrum.

Introkursene for våren er nå avsluttet. Nedenfor ser du datoer og temaer for høstens kurs. Mer utfyllende info kommer - blant annet om digitale eller "fysiske" kurs.

August
24. august: Depresjon og nedstemthet
31. august: Angst og bekymring

September
7. september: Søvnvansker
14. september: Grensesetting og selvivaretagelse
21. september: Depresjon og nedstemthet
28. september: Angst og bekymring

Oktober
5. oktober: Søvnvansker
12. oktober: Grensesetting og selvivaretagelse
19. oktober: Depresjon og nedstemthet
26. oktober: Angst og bekymring

November
2. november: Søvnvansker
9. november: Grensesetting og selvivaretagelse
16. november: Depresjon og nedstemthet
23. november: Angst og bekymring
30. november: Søvnvansker

Desember
7. desember: Grensesetting og selvivaretagelse

Introduksjonskurs i Slemmestad

Hovedformålet med kurset er å gi deg kunnskap om psykisk helse. Hva fremmer god psykisk helse? Videre demonstrerer vi verktøy slik at du bedre kan håndtere angst- og depresjonsplager og eventuelt søvnproblemer.

Kurset passer for deg som har lette til moderate utfordringer med psykisk helse, men også for deg som ønsker kunnskap som kan være til hjelp for å forebygge psykiske helseplager.

Dette kurset går over fire samlinger som alle varer i to timer. Dette er et kurs og ikke gruppebehandling. Det betyr at du velger selv om du vil si noe under samlingene, og kursholderne har ingen forventninger om at du skal dele egne erfaringer med de andre på kurset.

Kurssted: Boligveien 24, underetasjen i Slemmestad.
Det er gode parkeringsmuligheter rett ved bygget. Bussforbindelse til Slemmestad fra for eksempel Sætre.

Kurs vår/sommer er avsluttet

Det er foreløpig ikke satt opp nye datoer for kurset. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Angstmestringskurs: Hva kjennetegner angst og hvordan kan du håndtere angsten?

Dette kurset gir en grundig innføring i hva som kjennetegner angst, inkludert ulike typer angst. Du lærer seg teknikker for å håndtere angsten og du får praktiske hjemmeoppgaver for å drive angsttrening.

Det er totalt 6-8 plasser, og kurset går over seks ganger.

Det er foreløpig ikke satt opp nye datoer for kurset. Vi kommer tilbake med mer informasjon.


Kursted: Erteløkka 3 i Asker sentrum.

Før kurset starter opp vil du bli innkalt til en kort samtale for å høre om dine og våre forventninger.

Det er ønskelig at deltagerne utveksler erfaringer på kurset. For å skape vedvarende endring er det tilrådelig at man ikke står på angstdempende medisiner.