Recoveryverksteder er møteplasser og dialogarenaer for innbyggere med erfaringer knyttet til psykisk helse og rusutfordringer, pårørende, fagpersoner og andre interesserte. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og Høgskolen i Sørøst-Norge som har fått støtte fra Ekstrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

Målet med Recoveryverkstedene er:

  • å styrke personers muligheter til deltakelse i lokalmiljøet og til et godt, meningsfylt liv.
  • å videreutvikle helse- og velferdstilbud i kommunene slik at de er tilgjengelige, fleksible, samarbeidsorienterte og bidrar med håp og støtte slik den enkelte ønsker det.

Aktivitetene og strategiene for Recoveryverkstedene utvikles i dialog og i samarbeid med deltakerne.

Hvem deltar:

Innbyggere i Asker som ønsker utvikling innen psykisk helse og rustilbud i Asker og utviklingen av et rausere lokalmiljø.

Hva og hvor:

  • Recoveryverksteder arrangeres én gang per måned på Hasselbakken
  • Vennegruppe - ulike aktiviteter lokalt i Asker
  • Kurs i Digitale fortellinger
  • Arbeidsgruppe tjenesteutvikling

Mer informasjon og datoer finner du på Recoveryverkstedenes hjemmeside. Følg oss gjerne på Facebook.

Du kan også bli med i Recovery venneklubb i Asker på Facebook.