Recoveryverksteder er møteplasser og dialogarenaer for innbyggere med erfaringer knyttet til psykisk helse og rusutfordringer, pårørende, fagpersoner og andre interesserte. Møteplassene vil være på ulike steder i kommunen.

Målet med Recoveryverkstedene er:

  • å styrke personers muligheter til deltakelse i lokalmiljøet og til et godt, meningsfylt liv.
  • å videreutvikle helse- og velferdstilbud i kommunene slik at de er tilgjengelige, fleksible, samarbeidsorienterte og bidrar med håp og støtte slik den enkelte ønsker det.

Aktivitetene og strategiene for Recoveryverkstedene utvikles i dialog og i samarbeid med deltakerne.

Hvem deltar:

Brukere av psykisk helse og rustjenester i Asker som ønsker utvikling innen psykisk helse og rustilbud i Asker, og utviklingen av et rausere lokalmiljø.

Hva og hvor:

  • Recoveryverksteder arrangeres ulike steder i kommunen. Ta kontakt der du mottar tjenester for mer informasjon
  • Vennegruppe - ulike aktiviteter lokalt i Asker som har egen facebook side og styres av brukere

Du kan også bli med i Recovery venneklubb i Asker på Facebook.