Hvem kan få tjenesten

Fleksible ambulante tjenester har ansvar for oppfølgning av gravide som har rusutfordringer eller mistanke om rus under graviditet.

Hvilken hjelp kan du få

Du vil kunne få tilbud om en rekke hjelpetiltak for å sørge for at du kan gjennomføre et rusfritt svangerskap og derigjennom unngå mulige skader på det ufødte barnet. 

Hjelpetiltak kan blant annet være urinprøver, støtte- og motivasjonssamtaler, hjemmebesøk, kontakt med jordmor, familie forebyggende team, fastlege og barnevernstjenesten, ansvarsgruppe, henvisning til behandling i spesialisthelsetjenesten, og frivillig innleggelse i institusjon.

Samarbeid med andre instanser vektlegges for å hjelpe deg å ivareta både deg selv og det ufødte barnet, samt forberedelse til foreldrerollen. Vi tilbyr også oppfølgning etter fødsel dersom du ønsker det.

Vi vil alltid prøve å få til et frivillig samarbeid med den vi skal gi hjelp til. Vi kan også gi bistand i situasjoner der man ikke får til et samarbeid.

Bekymring

Pårørende og samarbeidsinstanser kan melde fra om bekymring skriftlig eller på tjenestens vakttelefoner.

Kontaktinformasjon


Åpningstid: Hverdager mellom 07.45 og 15.20
Besøksadresse: Erteløkka 3, 1384 Asker

Kontakttelefon:

  • Sone nord, telefon: 971 97 120
  • Sone sør, telefon: 954 10 534, telefonen er betjent 09.00 – 15.00

Last ned egensøknad her