Kurs i mestring av belastning (KiB)

Kurset er et tilbud til deg som har behov for bedre å mestre belastninger som gir stressreaksjoner i form av fysiske, kognitive eller emosjonelle plager. Undervisningen foregår i grupper på 8 – 14 deltagere. Kurset går over 8 ganger à 2 ½ time og har 2 oppfølgingsmøter. 

Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Kurset er et tilbud til deg som i perioder er nedstemt eller deprimert, slik at det går ut over livskvalitet og funksjonsevne. Undervisningen foregår i grupper på 8 – 12 deltagere. Kurset går over 8 ganger à 2 ½ time og har 2 oppfølgingsmøter. 

Kurs i mestring av angst

Kurset er et tilbud til deg som har angstplager og som ønsker å lære ulike mestringsstrategier for bedre å kunne håndtere angsten i hverdagen.

Kurset er basert på undervisning og erfaringsutveksling. For å få best mulig utbytte av kurset må du være innstilt på å gjennomføre eksponeringstrening underveis. Undervisningen foregår i grupper på 8 - 12 deltagere. Kurset holdes en gang i uken og går over 8 ganger á 2 timer.

Felles informasjon for alle kursene

  • Alle kursene holdes på Mestringshuset på Erteløkka 3.
  • Kursene er gratis. Kursmateriell koster kr 500.
  • Ta kontakt på telefon 476 88 239 for mer informasjon.