De fleste av oss vil oppleve perioder i livet der vi strever i kortere eller lengre tid. Tilbudet skal bidra til å finne fram ressurser og mestringsstrategier, bedre funksjonsevne, hverdagsmestring, forebygge kriser og gi økt livskvalitet.

Asker kommune har et lavterskeltilbud for voksne innbyggere (over 18 år) med lette til moderate psykiske helseplager som angst og depresjon. Yngre kan henvende seg til Barne- og familieenheten. Behandlingstilbudet er et korttidstilbud med rådgivning, psykologisk veiledning eller strukturert psykologisk behandling (vanligvis 1-5 samtaler).

Kriterier for å motta tjenesten

Tilbudet er gratis og gis til innbyggere i Asker kommune for de over 18 år som ikke allerede har et behandlingstilbud.  Det kreves ingen henvisning fra lege.  

Selvhjelp

Her finner du informasjon om psykiske helseutfordringer og selvhjelp:

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Mestringshuset, Erteløkka 3, 1384 Asker
Telefon: 476 88 239, tirsdager mellom 10.00-14.00 
E-post: psykologteamet@asker.kommune.no 

Ta kontakt med legevakten ved akutte tilfeller.