Døgnåpen veiledningstelefon for personer som sliter med psykiske problemer eller har utfordringer med rus, og for pårørende og andre som har behov for råd og veiledning. Telefonnummeret er 919 105 00

Mestringshuset har et team som gir individuell oppfølging til personer med rus- og avhengighetsutfordringer. Teamet består av sosialfaglig personell med ulike videreutdanninger. 

Du kan få hjelp med:

 • råd og veiledning
 • kartlegging og utredning av rusutfordringer
 • mestrings- og motivasjonssamtaler
 • tilbud om hasjavvenningsprogram
 • pårørendesamtaler
 • botrening
 • oppfølging i egen bolig
 • henvisning til avrusning og behandling i spesialisthelsetjenesten
 • henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • opprette samarbeid med andre tjenester
 • oppfølging av gravide rusavhengige (RUG teamet)
 • bekymringsmeldinger vedrørende rus

Seksjonen samarbeider med Feltpleien, som er et lavterskel helsetilbud for personer med rusutfordringer.

Eksterne lenker: