Forebygging og tidlig intervensjon. Kort vei inn og rask hjelp.

Alle mennesker kan møte på vanskelige eller utfordrende perioder i livet, eller bli rammet av psykiske helseutfordringer Tilbudet er for alle innbyggere i Asker kommune over 18 år som opplever en periode i livet der man strever. Tilbudet er rettet mot innbyggere med mildere til moderate psykiske helseutfordringer eller avhengighet, og som ikke allerede har et behandlingstilbud.

Kriterier for å motta tjenesten

Tilbudet er gratis og gis til innbyggere i Asker kommune for de over 18 år som ikke allerede har et behandlingstilbud.  Det kreves ingen henvisning fra lege.  

Selvhjelp

Her finner du informasjon om psykiske helseutfordringer og selvhjelp:

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Mestringshuset, Erteløkka 3, 1384 Asker
Telefon: 476 88 239, tirsdager mellom 10.00-14.00 
E-post: psykologteamet@asker.kommune.no 

Ta kontakt med legevakten ved akutte tilfeller.