Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

På grunn av Covid-19 situasjonen er pårørendeskolen høsten 2020 avlyst.

Pårørendeskolen

Kort fortalt

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demens sykdom. 

Personen du er pårørende til kan bo hjemme eller på institusjon.

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens, blir kjent med andre pårørende i samme situasjon og møter fagpersoner med kompetanse på området.

Temaer på samlingene

  • Sykdomslære - Om demenssykdommene
  • Pårørendeomsorg
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Framtidsfullmakt og vergemål
  • Hjelpemidler
  • Tilbud og aktiviteter fra kommunen

Deltakelse på pårørendeskolen er gratis. Det er maks 45 deltakere.

Er det noe du lurer på?

Har du spørsmål tilknyttet Pårørendeskolen, er du velkommen til å sende oss en e-post til .