Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Er du pårørende til hjemmeboende person med demens?

Hukommelsesteamet inviterer til samtalegrupper fire onsdager i november.

Samtalegruppe for pårørende til personer med demens

Samtalengruppene går over fire onsdager i november fra klokken 18:00 til 19:30. Én gruppe holder til på Sætre (Nordre Sætrevei 4) og én gruppe møtes i Asker (Erteløkka 3). 

- Vi kan ha åtte pårørende i hver gruppe, samt to gruppeledere fra Hukommelsesteamet. Vi følger nasjonale og kommunale smittevernråd, og gir tilbudet til kun én pårørende fra hver familie, sier Ellen Kroken, avdelingsleder i hjemmetjenesten. 

Dele opplevelser 

Hensikten med samtalegruppene er at pårørende til hjemmeboende personer med demens, skal få en felles møteplass hvor de kan dele sine opplevelser og gi hverandre råd, støtte og veiledning.

Deltakere og gruppeledere har sammen mye erfaring og viktig kunnskap å dele med hverandre.

Spørsmål? 

Lurer du på noe, ta kontakt med  

Påmelding 

Påmelding innen 18. oktober - vær oppmerksom på at det er begrenset antall plasser. 

Søk deltakelse samtalegruppe om demens

Velg ønsket kurssted