August

Onsdag 24. kl. 12.30

Foredrag musikkens gleder med Jorun Mantor.

September

Onsdag 07. kl. 12.30

Foredrag om bier: Niels Rask Olsen.

Tirsdag 13. kl. 12.00

Velkommen til brannøvelse på senteret.

Onsdag 14.

Senteret er stengt hele dagen.

Tirsdag 20. kl. 11.00

Sopptur i Kjekstadmarka. Felles for alle seniorsenter. Se oppslag på ditt senter for mer informasjon.

Onsdag 21. kl. 12.30

Kjell Martin Moksnes: Foredrag om humør.

Oktober

Onsdag 05. kl. 12.30

Markering av De eldres dag. Sytti-futt'i spiller opp! Gratis kake og kaffe hele dagen.

Onsdag 19 kl. 12.30

Anne Grethe Hvesser spiller til allsang.

November

Fredag 16. kl. 12.30

Anne Grethe Hvesser spiller til allsang.

Torsdag 24.

Senteret er stengt hele dagen.

Desember

Onsdag 14. kl. 13.30

Julebord, påmelding på senteret. 

Endringer kan forekomme. Følg med på oppslag på senteret. Vi har teleslynge.