August

Onsdag 24. kl. 12.00

"Flo og fjære", et bildeforedrag fra øya Sør-Hidle i Ryfylke. Ved Olav Kjetun.

Onsdag 31. kl. 12.00

Håndtering og fjerning av gamle oljetanker. Informasjon ved Bjørn Nordby, Asker kommune.

September

Onsdag 07. kl. 12.00

Bildeforedrag fra Kina ved Harald Bøckman

Torsdag 20. kl. 11.00

Felles sopptur i Kjekstadmarka. Se nærmere oppslag på senteret.

Onsdag 29. kl. 12.00

Eldres dag. "Om forandringer jeg ikke skjønner - eller vil skjønne" ved forfatter Fred G. Bergersen. Besøk fra eldrerådet etter foredraget.

Oktober

Onsdag 05. kl. 12.00

Åsne Havnelid fra Røde kors snakker om flyktningkrisen i Syria.

Onsdag 26. kl. 12.00

Formiddagskonsert. Se oppslag på senteret og i Budstikka.

November

Onsdag 16. kl. 12.00

Bildeforedrag fra Grønland. Erik Mørk har jobbet og bodd på Grønland i flere år. Vi får et nært innblikk i folks levemåte og kultur.

Onsdag 30. kl. 12.00

"Nasjonalforeningen og folkehelse". Gro Danielsen, formann i Vollen lokallag holder foredrag om organisasjonens arbeid og dens historie.

Desember

Torsdag 15. kl. 13.00

Julegrøt. Påmelding

Endringer kan forekomme. Følg med i oppslag på senteret.