Vil du bety noe helt spesielt for en person? Vi trenger støtte-/fritidskontakter til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. For tiden har vi et særlig behov for støttekontakter som er over 25 år.

Hva er en støttekontakt?

  • En person som skal bidra til at mennesker med behov for bistand, støtte og sosialt samvær får en trygg, aktiv og meningsfull fritid.
  • En person som møter den enkelte bruker ut fra deres behov og ønsker og gir muligheter for personlig vekst.
  • En person som har en oppdragsavtale gjennom kommunen, er lønnet og jobber vanligvis 2-4 timer per uke. Støttekontakten kan også få ansvar for flere brukere i gruppe, hvis man ønsker det.

Hvem kan bli støttekontakt?

  • Du må være sosialt engasjert, ha glede av å hjelpe andre og være et medmenneske.
  • Du må være fylt 18 år, ha ulike interesser og evne til å sette deg inn i andre menneskers situasjon.
  • Du trenger ikke utdanning innen helse- og sosialfag. Personlig egnethet, godt humør og interesser er viktig egenskaper.
  • Du bør være stabil i jobben over tid.

Søknadsskjema

Her finner du skjema for å søke stilling som støttekontakt/fritidskontakt.

Hvem trenger støttekontakt?

De som trenger støttekontakt er like forskjellige som alle andre. De kan for eksempel være personer med ulike funksjonsnedsettelser, lærevansker, sykdom, rusproblematikk og flyktninger med spesielle behov.

Felles for mange er at de har behov for støtte for å oppnå en meningsfylt fritid.

Har du behov for å få støttekontakt, se egen informasjon om dette.

Fritidsleder:

Vi har også behov for fritidsledere i gruppeaktiviteter/ferieturer. Ta kontakt med Aktiv fritid på telefon 66 90 92 60 om du er interessert.