Personer eller familier som på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer trenger hjelp til å få en aktiv fritid, eller komme ut av en isolert tilværelse, kan søke om støttekontakt/fritidskontakt.

Støttekontakten tilbyr blant annet sosialt samvær etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter.

Formålet med ordningen er at den skal hjelpe til med å bryte isolasjon, utvide sosiale nettverk og utvikle sosiale ferdigheter.

Søknadskjema (søknad om omsorgstjenester) finnes på nettsiden til Brukertorget, Tjenestetildelingen.