Ønsker du en mer aktiv fritid, eller å komme deg ut av en isolert tilværelse? Vi kan skaffe deg en støtte- eller fritidskontakt.

Personer eller familier som på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer trenger hjelp til  få en aktiv fritid, eller komme ut av en isolert tilværelse kan søke.

Støttekontakten tilbyr blant annet sosialt samvær etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter.

Tjenesten skal hjelpe til med å bryte isolasjonen, utvide sosiale nettverk og utvikle sosiale ferdigheter.

Typer tilbud

Det er tre ulike tilbud innen støttekontaktordningen:

  • individuell støttekontakt for sosialt samvær og ledsagelse på fritidsaktiviteter.
  • tilrettelagte gruppetilbud - tilbud til deg som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sosiale utfordringer trenger et tilrettelagt gruppetilbud. 
    Kontakt Aktiv fritid for mer informasjon.

Du må søke (og få vedtak) for å benytte disse tilbudene.

Søknad

Søknadsskjema (søknad om omsorgstjenester - kryss av for støttekontakt) ligger på nettsiden til Brukertorget.

Bli støttekontakt

Se egen side dersom du ønsker å jobbe som støttekontakt eller fritidskontakt.