Ønsker du en mer aktiv fritid, eller å komme deg ut av en isolert tilværelse? Vi kan skaffe deg en støtte- eller fritidskontakt.

Personer eller familier som på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer trenger hjelp til  få en aktiv fritid, eller komme ut av en isolert tilværelse kan søke.

Støttekontakten tilbyr blant annet sosialt samvær etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter.

Tjenesten skal hjelpe til med å bryte isolasjonen, utvide sosiale nettverk og utvikle sosiale ferdigheter.

Det er tre ulike tilbud innen støttekontaktordningen:

  • Individuell støttekontakt for sosialt samvær og ledsagelse på fritidsaktiviteter.
  • Tilrettelagte gruppetilbud - du får hjelp til å delta i våre gruppetilbud
  • Fritid med bistand, hvor vi kan hjelpe med å delta i aktiviteter i en organisasjon
  • Søknadsskjema (søknad om omsorgstjenester) ligger på nettsiden til  Brukertorget.

Vil du jobbe som støttekontakt eller fritidskontakt?