Tannhelsetjeneste

Gratis tannhelsetjeneste

Viken fylkeskommune tilbyr gratis tannhelsetjeneste til deg som:

  • er mellom 0–18 år
  • har en psykisk utviklingshemming
  • er beboer i alders- eller sykehjem
  • har mottatt helsetjenester i hjemmet minst en gang per uke i tre måneder eller mer, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a
  • på grunn av et rusmiddelproblem mottar tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, c og d, eller er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har rett til gratis tannbehandling

Les mer og finn din tannklinikk på nettsidene til Viken fylkeskommune som driver tannhelsetjenesten.

21-24 åringer får 75 prosent rabatt på tannhelsetjenester

De som fyller 21, 22, 23 eller 24 år i 2023, får 75 prosent rabatt på tannbehandling og tannhelsetjenester ved de offentlige tannklinikkene ut året.

Vil du benytte deg av tilbudet, må du selv ta kontakt med din nærmeste offentlige tannklinikk.

Tannlegevakt

Hvor du bor i Asker avgjør hvilken tannlegevakt du kan kontakte - om du er bosatt i tidligere Akershus eller i tidligere Buskerud.

Forbrukerrådet om tannlegetjenester - kvalitet, priser, klager