Tannhelsetjeneste

Gratis tannhelsetjeneste

Viken fylkeskommune tilbyr gratis tannhelsetjeneste til deg som:

  • er mellom 0–18 år
  • har en psykisk utviklingshemming
  • er beboer i alders- eller sykehjem
  • har mottatt helsetjenester i hjemmet minst en gang per uke i tre måneder eller mer, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a
  • på grunn av et rusmiddelproblem mottar tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, c og d, eller er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har rett til gratis tannbehandling

Les mer og finn din tannklinikk på nettsidene til Viken fylkeskommune som driver tannhelsetjenesten.

Tannlegevakt

Hvor du bor i Asker avgjør hvilken tannlegevakt du kan kontakte - om du er bosatt i tidligere Akershus eller i tidligere Buskerud.

Forbrukerrådet om tannlegetjenester - kvalitet, priser, klager