Avlastning i institusjon

Avlastning for funksjonshemmede er en lovpålagt tjeneste. Institusjonsavlastningen gis ved Bondi som består av to avdelinger, Balder og Idunn.

Avlastning individuelle tiltak

I individuelle avlastningstiltak gis tjenester på døgn- og
timesbasis, enten ved at barnet bor hos avlaster noen døgn per måned,
eller ved at familien har avlaster noen timer per uke etter behov.

Ulike typer avlastningstiltak kan kombineres ut fra familiens behov.

Etter skoletid (EST)

Etter skoletid er et tilbud til familier som har ungdommer med nedsatt funksjonsevne i den videregående skolen. Målsettingen er at det skal være et fristed for ulike brukergrupper til å ha tilgang til et meningsfullt, verdig og utviklende fritidstilbud.

Søknad og mer informasjon

Avlastning og plass på Etter skoletid søkes via Tjenestetildelingen, Brukertorget.