Vi har flere boliger/leiligheter i kommunen som er tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming. Vårt mål er å opprettholde dagliglivets ferdigheter for beboerne, oppmuntre til selvstendighet og styrke nettverk, alt ut i fra beboernes individuelle behov.

Boligene er organisert som egen virksomhet.

Virksomhetsleder: Anne Cathrine Garder
Telefon: 66 76 81 96
E-post: anne.cathrine.garder@asker.kommune.no

Daleløkken gruppebolig

Gruppebolig med seks beboere.
Adresse: Solliveien 78, 1384 Asker
Telefon: 66 90 09 21
Mellomleder: Beate Halvorsen
E-post: beate.halvorsen@asker.kommune.no

Bergsmarksetra ressurssenter

Bofellesskap med ni beboere og arbeidsenhet som gir dagtilbud til fem personer.
Adresse: Solliveien 134, 1384 Asker 
Telefon: 66 98 76 91
Mellomleder: Kjersti Johanne Ihle
E-post: kjersti.johanne.ihle@asker.kommune.no

Oppsjø gruppebolig

Gruppebolig med åtte beboere.
Adresse: Torsløkka 20, 1385 Asker
Telefon: 66 75 91 45
Mellomleder: Birgitte Ramdal 
E-post: birgitte.ramdal@asker.kommune.no 

Bondistranda bofellesskap

Privat bofellesskap med ti leiligheter.
Adresse: Bondistranda 6, 1386 Asker
Telefon: 481 96 647
Mellomleder: Cathrine Kjærstad
E-post: cathrine.kjaerstad@asker.kommune.no

Borgenbråten omsorgsboliger og aktivitetssenter

Gruppebolig med 22 beboere og aktivitetssenter med tolv plasser.
Adresse: Borgenbråten 23-27, 1388 Borgen
Telefon: 66 76 88 20
Mellomleder (avdeling Lilla og Lime): Anne Høidalen
E-post: anne.hoidalen@asker.kommune.no 
Mellomleder (avdeling Oransje): Hilde Fevik
E-post: hilde.fevik@asker.kommune.no 
Mellomleder (aktivitetssenter): Britt Landstad
E-post: britt.landstad@asker.kommune.no

Borgenfaret

Privat gruppebolig med ti leiligheter.
Adresse: Gustav Wentzels vei 19, 1383 Asker
Telefon: 482 79 486
Mellomleder: Cathrine Kjærstad
E-post: cathrine.kjaerstad@asker.kommune.no 

Fredtunveien 31

Gruppebolig med fem beboere.
Adresse: Fredtunveien 31, 1386 Asker
Telefon: 66 90 91 92
Mellomleder: Birgitte Ramdal 
E-post: birgitte.ramdal@asker.kommune.no 

Fredtunveien 33

Bofellesskap med fem beboere.
Adresse: Fredtunveien 33, 1386 Asker
Telefon: 66 90 33 03
Mellomleder: Birgitte Ramdal 
E-post: birgitte.ramdal@asker.kommune.no 

Bondihagen omsorgsleiligheter

Bofellesskap med 22 beboere.
Adresse: Fredtunveien 2, 1386 Asker
Telefon: 66 79 98 90
Mellomleder: Elin Johnsen
E-post: elin.johnsen@asker.kommune.no

Askervangen bofelleskap

Bofellesskap med tolv beboere.
Adresse: Askervangen 7, 1384 Asker 
Telefon: 906 49 653
Mellomleder: Lise Velund
E-post: lise.velund@asker.kommune.no

Sætre terrasse

Bofellesskap med ti beboere.
Adresse: Sætre terrasse 42, 1389 Heggedal
Telefon: 66 79 13 00
Mellomleder: Beate Halvorsen
E-post: beate.halvorsen@asker.kommune.no