Er du over 18 år og trenger en bolig og/eller et dagtilbud som er tilrettelagt for deg? Vi kan tilby tilrettelagt botilbud og arbeids-/aktivitetstilbud.

Her ser du en oversikt over de ulike tilbudene Asker kommune kan tilby. Søknad til bolig eller dagtilbud finner du hos Brukertorget.

Daleløkken gruppebolig

Bofellesskap med seks beboere.
Adresse: Solliveien 78, 1384 Asker
Telefon: 66 90 09 21
Mellomleder: Beate Halvorsen
E-post: beate.halvorsen@asker.kommune.no

Bergsmarksetra ressurssenter

Bofellesskap med ni beboere og arbeidsenhet med fem plasser.
Adresse: Solliveien 134, 1384 Asker 
Telefon: 66 98 76 91
Mellomleder: Kjersti Johanne Ihle
E-post: kjersti.johanne.ihle@asker.kommune.no
Mellomleder: Tina Bjurstedt
E-post: tina.bjurstedt@asker.kommune.no

Oppsjø gruppebolig

Bofellesskap med åtte beboere.
Adresse: Torsløkka 20, 1385 Asker
Telefon: 66 75 91 45
Mellomleder: Birgitte Ramdal 
E-post: birgitte.ramdal@asker.kommune.no 

Bondistranda bofellesskap

Privat bofellesskap med ti leiligheter.
Adresse: Bondistranda 6, 1386 Asker
Telefon: 481 96 647
Mellomleder: Cathrine Kjærstad
E-post: cathrine.kjaerstad@asker.kommune.no

Borgenbråten omsorgsboliger og aktivitetssenter

Bofellesskap med 22 beboere og aktivitetssenter med 12 plasser.
Adresse: Borgenbråten 23-27, 1388 Borgen
Mellomleder avdeling Lilla og Aktivitetssenteret: Anne Høidalen
Telefon: 66 76 88 21/66 76 88 24
E-post: anne.hoidalen@asker.kommune.no 
Mellomleder avdeling Oransje: Hilde Fevik
Telefon: 66 76 88 24
E-post: hilde.fevik@asker.kommune.no 
Mellomleder avdeling Lime: Alireza Afrazi
Telefon: 66 76 88 31
E-post: alireza.afrazi@asker.kommune.no
Mellomleder avdeling Turkis: Einar Størdal
Telefon: 66 76 88 34
E-post: einar.stordal@asker.kommune.no

Borgenfaret

Privat bofellesskap med ti leiligheter.
Adresse: Gustav Wentzels vei 19, 1383 Asker
Telefon: 482 79 486
Mellomleder: Cathrine Kjærstad
E-post: cathrine.kjaerstad@asker.kommune.no 

Fredtunveien 31

Bofellesskap med fem beboere.
Adresse: Fredtunveien 31, 1386 Asker
Telefon: 474 88 857
Mellomleder: Birgitte Ramdal 
E-post: birgitte.ramdal@asker.kommune.no 

Fredtunveien 33

Bofellesskap med fem beboere.
Adresse: Fredtunveien 33, 1386 Asker
Telefon: 478 86 581
Mellomleder: Birgitte Ramdal 
E-post: birgitte.ramdal@asker.kommune.no 

Bondihagen omsorgsleiligheter

Bofellesskap med 22 beboere.
Adresse: Fredtunveien 2, 1386 Asker
Telefon: 66 79 98 90
Mellomleder: Elin Johnsen
E-post: elin.johnsen@asker.kommune.no

Askervangen bofelleskap

Bofellesskap med tolv beboere.
Adresse: Askervangen 7, 1384 Asker 
Telefon: 906 49 653
Mellomleder: Lise Velund
E-post: lise.velund@asker.kommune.no

Sætre terrasse

Bofellesskap med ti beboere.
Adresse: Sætre terrasse 42, 1389 Heggedal
Telefon: 66 79 13 00
Mellomleder: Beate Halvorsen
E-post: beate.halvorsen@asker.kommune.no

Gamle Bleikervei

Bofellesskap med to beboere.
Adresse: Gamle Bleikervei 35, 1386 Asker
Telefon: 957 21 161 / 468 91 592
Mellomleder: Karine Wergeland
E-post: karine.wergeland@asker.kommune.no

Nordre Gullhella bolig og aktivitetssenter

Bofellesskap med åtte beboere og aktivitetssenter med 10 plasser.
Adresse: Norddalsveien 5, 1387 Asker
Telefon bolig: 66 78 67 05
Telefon aktivitetssenter: 66 78 67 07
Mellomleder: Unni Rostad
E-post: unni.rostad@asker.kommune.no

Nordre Bondi aktivitetssenter

Avdeling Låven:
Adresse: Fredtunveien 21, 1385 Asker
Telefon: 66 90 92 39

Avdeling Engløkka:
Adresse: Fredtunveien 47, 1385 Asker
Telefon: 66 90 90 39/474 62 636

Mellomleder: Karine Wergeland
E-post: karine.wergeland@asker.kommune.no

Daleløkken arbeidssenter

Adresse: Solliveien 80, 1384 Asker
Telefon: 66 90 09 20
Mellomleder: Magnhild Tvedt
E-post: magnhild.tvedt@asker.kommune.no

Drengsrud arbeidssenter

Adresse: Johan Drengsrudsvei 52, 1383 Asker
Telefon: 66 79 89 15
Mellomleder: Magnhild Tvedt
E-post: magnhild.tvedt@asker.kommune.no

Sem arbeidssenter

Adresse: Semsveien 156 a, 1384 Asker
Telefon: 910 05 349
Mellomleder: Magnhild Tvedt
E-post: magnhild.tvedt@asker.kommune.no

Galleri Unika

Adresse: Meierisvingen 2, 1383 Asker
Telefon: 66 90 16 35
Mellomleder: Magnhild Tvedt
E-post: magnhild.tvedt@asker.kommune.no

FIKS - Friluft, Idrett, Kosthold og Sosiale ferdigheter

Adresse: Fredtunveien 21, 1385 Asker
Telefon: 908 15 127
Mellomleder: Magnhild Tvedt
E-post: magnhild.tvedt@asker.kommune.no