FIKS er et tilbud til voksne utviklingshemmede over 18 år, som ikke har et fullverdig tilbud på et arbeidssenter. Her får de et dagtilbud to ganger i uken. (Mandag/onsdag eller tirsdag/torsdag).

Tilbudet legger vekt på fire viktige kjerneområder:

  1. Fysisk aktivitet/friluft: Bli i bedre form, bli sterkere og sunnere
  2. Idrett: Prøve nye idrettsgrener og bli modigere
  3. Kosthold: Lære viktigheten av et sunt kosthold og lære seg å lage retter som er sunne og gode.
  4. Sosialt: Få nye venner og øve seg på sosiale ferdigheter.