Funksjonshemmede og barn med vedtak fra barnevernet som har behov for ledsager på reiser, arrangementer og lignende, kan søke om ledsagerbevis.

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjemaet og legg ved:

  • passfoto
  • vedtak fra kommunal instans eller legeattest som dokumenterer behov for ledsagerbevis

Søknaden sendes til Servicetorget. Saksbehandlingstiden er tre til fire dager. Ledsagerbeviset sendes normalt i posten. Gi beskjed i søknaden dersom du heller vil hente ledsagerbeviset på Servicetorget.

Bruk av ledsagerbeviset

En rekke institusjoner og arrangører av for eksempel idrettsarrangementer tilbyr gratis adgang eller billett til nedsatt pris til ledsageren, mot at den funksjonshemmede fremviser ledsagerbeviset. Ordningens bruksområde er under stadig utvidelse.

"Ledsagerbevis aksepteres"-logo