Er du over 18 år og trenger en bolig som er tilrettelagt for deg? Da må du søke og vi kan tilby et tilrettelagt botilbud.

Her ser du en oversikt over de ulike boligene Asker kommune kan tilby. Søknad til bolig finner du hos Brukertorget.

Daleløkken gruppebolig

Bofellesskap med seks beboere.
Adresse: Solliveien 78, 1384 Asker
Telefon: 930 44 479
Mellomleder: Lise Velund
E-post: lise.velund@asker.kommune.no

Bergsmarksetra ressurssenter

Bofellesskap med ni beboere og arbeidsenhet med fem plasser. 
Adresse: Solliveien 134, 1384 Asker 

Mellomleder Monica Sommerstad: 957 32 199
Fagkonsulent Sandra Evensen Haltnes: 920 83 161
Fagkonsulent Jim Bekken: 917 66 844
Arbeidsenheten/vedproduksjon: 982 51 553
Vakttelefon – bemannet hele døgnet – 456 18 513

Oppsjø gruppebolig

Bofellesskap med åtte beboere.
Adresse: Torsløkka 20, 1385 Asker
Telefon: 66 75 91 45
Mellomleder: Beate Halvorsen
E-post: beate.halvorsen@asker.kommune.no 

Bondistranda bofellesskap

Privat bofellesskap med 11 leiligheter.
Adresse: Bondistranda 6, 1386 Asker
Telefon: 481 96 647
Mellomleder: Cathrine Kjærstad
E-post: cathrine.kjaerstad@asker.kommune.no

Borgenbråten omsorgsboliger og aktivitetssenter

Bofellesskap med 22 beboere og aktivitetssenter med 12 plasser.
Adresse: Borgenbråten 23-27, 1388 Borgen

Mellomleder avdeling Oransje: Anne Høidalen
Telefon: 66 76 88 24
E-post: anne.hoidalen@asker.kommune.no 
Mellomleder avdeling Lilla og Lime: Alireza Afrazi
Telefon: 66 76 88 31
E-post: alireza.afrazi@asker.kommune.no
Mellomleder avdeling Turkis og aktivitetssenteret: Monica B. Sommerstad
Telefon: 66 76 88 34
E-post: monica.b.sommerstad@asker.kommune.no

Borgenfaret

Privat bofellesskap med ti leiligheter.
Adresse: Gustav Wentzels vei 19, 1383 Asker
Telefon: 482 79 486
Mellomleder: Cathrine Kjærstad
E-post: cathrine.kjaerstad@asker.kommune.no 

Fredtunveien 31

Bofellesskap med fem beboere.
Adresse: Fredtunveien 31, 1386 Asker
Telefon: 478 86 581
Mellomleder: Silje Christina Aas
E-post: silje.christina.aas@asker.kommune.no 

Fredtunveien 33

Bofellesskap med fem beboere.
Adresse: Fredtunveien 33, 1386 Asker
Telefon: 478 86 581

Mellomleder: Silje Christina Aas 
E-post: silje.christina.aas@asker.kommune.no 

Bondihagen omsorgsleiligheter

Bofellesskap med 22 beboere.
Adresse: Fredtunveien 2, 1386 Asker
Telefon: 66 79 98 90
Mellomleder: Britt Landstad
E-post: britt.landstad@asker.kommune.no

Askervangen bofelleskap

Bofellesskap med tolv beboere.
Adresse: Askervangen 7, 1384 Asker 
Telefon: 906 49 653
Mellomleder: Lise Velund
E-post: lise.velund@asker.kommune.no

Sætre terrasse

Bofellesskap med ti beboere.
Adresse: Sætre terrasse 42, 1389 Heggedal
Telefon: 66 79 13 00/913 26 685
Mellomleder: Beate Halvorsen
E-post: beate.halvorsen@asker.kommune.no

Gamle Bleikervei

Bofellesskap med to beboere.
Adresse: Gamle Bleikervei 35, 1386 Asker
Telefon: 957 21 161 / 468 91 592
Mellomleder: Karine Wergeland
E-post: karine.wergeland@asker.kommune.no

Nordre Gullhella bolig og aktivitetssenter

Bofellesskap med åtte beboere og aktivitetssenter med 10 plasser.
Adresse: Norddalsveien 5, 1387 Asker
Telefon bolig: 66 78 67 05
Telefon aktivitetssenter: 66 78 67 07
Mellomleder: Unni Rostad
E-post: unni.rostad@asker.kommune.no