Akershus Fylkeskommune er ansvarlig for tilrettelagt transport (TT-ordningen). Dette er et tilbud om fritidsreiser for funksjonshemmede som ikke kan bruke kollektivtransport.

Mer informasjon og søknadsskjema på Akershus Fylkeskommune sine sider.