Individuell avlastning for personer over 18 år

Har du som pårørende eller omsorgsperson særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du få kartlagt din situasjon og få innvilget avlastning etter behov.

Når søknaden din/deres vurderes, legges det vekt på om det er andre i familien som trenger mer alenetid med sine omsorgspersoner i tillegg til omsorgspersonenes eget behov for fritid, aktivitet og sosial omgang.

Individuell avlastning kan gis som døgn, eksempelvis en helg (48 timer) eller som timer (eksempelvis 4 timer per uke). Hvor mange timer/døgn som innvilges varierer i forhold til omsorgsbyrden og andre tjenester familien/omsorgspersonene samlet mottar.

Avlastning er primært et lavterskeltilbud hvor arbeidet kan utføres i tillegg til en 100% jobb. Dette belyses nærmere i rundskriv SG 1030. En individuell avlastning kan bety at tjenestemottager kan reise til avlaster i avlastningstiden, eller at avlaster kan komme til tjenestemottagers hjem for å utføre avlastning slik at omsorgspersonen kan reise ut i denne tiden.

Kommunen lyser ut stilling som avlaster i henhold til kommunale retningslinjer, men vektlegger personlig egenhet og kompatibilitet høyt når oppdrag inngås eller ansettelse gjøres. Dersom omsorgspersonen/familien har egnet kandidat til å være avlaster, kan denne vurderes.

Den som ansettes som avlaster får opplæring av omsorgspersonen nær tjenestemottager, samt oppfølging og nødvendig opplæring av kommunen.

Klikk her for å søke tjenester hos kommunen.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål til tjenesten og utførelsen av denne, kan du kontakte utfører:

  • telefon 66 71 53 40
  • e-post:

Spørsmål vedrørende søknad og søknadsbehandling må rettes til velferdsforvaltningen. Vær obs på å unngå sensitive opplysninger i e-post til kommunen.