Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

BPA i Asker kommune

Kort fortalt

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en viktig tjeneste for mange av kommunens innbyggere. Kommunen er en av fem alternative leverandører du som tjenestemottager kan velge blant etter ny tjenestekonsesjon er klar. Kommunen skal være et trygt og driftssikkert alternativ til de private leverandørene.

Kommunens fokus er solid drift, nærhet til tjenestemottager samt
ryddige og forutsigbare forhold for de ansatte.

Dette mener vi at vi oppnår ved:

  • Erfaring i etablering avBPA-ordninger
  • Ryddig rekruttering
  • God opplæring og opplæringsprosesser
  • Bruk av turnussystemet G–T til arbeidsplanlegging
  • Nett og appløsning MinGat for assistentene
  • Fastlønn og pensjonsrettigheter for assistenter
  • Tett oppfølging av egen konsulent fra kommune

Kommunen har to avdelinger som jobber med BPA; én for bruker under 18 år og én for de over 18 år.

Har du spørsmål om ordningen, kan du kontakte Innbyggerservice på telefon 66 70 00 00.