BPA i Asker kommune

Kort fortalt

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en viktig tjeneste for mange av kommunens innbyggere. Kommunen er en av fem alternative leverandører du som tjenestemottager kan velge blant etter ny tjenestekonsesjon er klar.

Kommunen skal være et trygt og driftssikkert alternativ til de private leverandørene.

Kommunens fokus er solid drift, nærhet til tjenestemottager, samt
ryddige og forutsigbare forhold for de ansatte.

Dette mener vi at vi oppnår ved:

  • Erfaring i etablering av BPA-ordninger
  • Ryddig rekruttering
  • God opplæring og opplæringsprosesser
  • Bruk av turnussystemet GAT til arbeidsplanlegging
  • Fastlønn og pensjonsrettigheter for assistenter
  • Tett oppfølging av egen konsulent fra kommune

Kommunen har to avdelinger som jobber med BPA; én for bruker under 18 år og én for de over 18 år.

Har du spørsmål om ordningen, kan du kontakte Telefon: 66 70 00 00.