Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er beregnet på personer med store og sammensatte behov. Ordningen fungerer slik at du som bruker selv organiserer arbeidet til assistenten.

Søknad og leverandører

Tjenesten må søkes via Tjenestetildelingen, Brukertorget. Alle søknader krever en individuell vurdering.

Hvis du har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA), kan du velge blant seks leverandører eller kommunen til å utføre tjenesten hos deg. Uansett hvem du velger vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten.

Du kan velge mellom følgende leverandører:

Bytte leverandør

Har du allerede i dag BPA og vil bytte leverandør, må du henvende deg til Brukertorget, avdeling BPA-drift enten per telefon 66 90 97 51 eller 66 76 82 18 eller skriftlig til Brukertorget, BPA-drift, Postboks 353, 1372 Asker.

Priser for helse- og omsorgstjenester

Begrepet "G" som brukes i prisene, betyr Grunnbeløpet i folketrygden. Dette beløpet varierer fra år til år - gjeldende grunnbeløp finnes på Nav sine sider.

For inntekt opp til 2,5 G er det ingen egenandel.

For inntekter utover 2,5 G er timeprisen 430 kroner, med følgende maksimalsatser:

 • For inntekt mellom 2,5 - 3 G skal det betales maksimalt for 2 timer 
 • For inntekt mellom 3 - 4 G skal det betales maksimalt for 3 timer per måned
 • For inntekt mellom 4 - 5 G skal det betales maksimalt for 4 timer per måned
 • For inntekt mellom 5 - 6 G skal det betales maksimalt for 6 timer per måned
 • For inntekt over 6 G skal det betales maksimalt for 8 timer per måned

Begrepet "G" som brukes i prisene, betyr Grunnbeløpet i folketrygden. Dette beløpet varierer fra år til år - gjeldende grunnbeløp finnes på Nav sine sider.

For inntekt opp til 2,5 G er det ingen egenandel.

For inntekter utover 2,5 G er egenandelen 275 kroner per måned

For inntekter utover 2,5 G er timeprisen 430 kroner, med følgende maksimalsatser:

 • For inntekt mellom 2,5 - 3 G skal det betales maksimalt for 2 timer
 • For inntekt mellom 3 - 4 G skal det betales maksimalt for 3 timer per måned
 • For inntekt mellom 4 - 5 G skal det betales maksimalt for 4 timer per måned
 • For inntekt mellom 5 - 6 G skal det betales maksimalt for 6 timer per måned
 • For inntekt over 6 G skal det betales maksimalt for 8 timer per måned

Begrepet "G" som brukes i prisene, betyr Grunnbeløpet i folketrygden. Dette beløpet varierer fra år til år - gjeldende grunnbeløp finnes på Nav sine sider.

For inntekt opp til 2,5 G er det ingen egenandel.

For inntekter utover 2,5 G er det egenbetaling på:

 • For en dag i uken  er egenandelen 157 kroner per måned 
 • For to -tre dager i uken  er egenandelen 385 kroner per måned 
 • For fire- fem dager i uken  er egenandelen 640 kroner per måned 
 • For 5 dager per uke er brukerbetalingen 1 295 kroner per måned
 • For 4 dager per uke er brukerbetalingen 1 090 kroner per måned
 • For 3 dager per uke er brukerbetalingen 922 kroner per måned
 • For 2 dager per uke er brukerbetalingen 662 kroner per måned
 • For 1 dag per uke er brukerbetalingen 475 kroner per måned

Varm middag koster 78 kroner, mens dessert koster 16 kroner.