Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er beregnet på personer med store og sammensatte behov. Ordningen fungerer slik at du som bruker selv organiserer arbeidet til assistenten.

Søknad og leverandører

Tjenesten må søkes via Tjenestetildelingen, Brukertorget. Alle søknader krever en individuell vurdering.

Hvis du har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA), kan du velge blant seks leverandører eller kommunen til å utføre tjenesten hos deg. Uansett hvem du velger vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten.

Du kan velge mellom følgende leverandører:

Bytte leverandør

Har du allerede i dag BPA og vil bytte leverandør, må du henvende deg til Brukertorget, avdeling BPA-drift enten per telefon 66 90 97 51 eller 66 76 82 18 eller skriftlig til Brukertorget, BPA-drift, Postboks 353, 1372 Asker.

Priser for helse- og omsorgstjenester

Korttidsopphold 

 • Opphold på trygghetsavdeling koster 200 kroner per døgn
 • Korttidsopphold for eldre 160 kroner per døgn (makspris i henhold til forskrift)
 • Korttidsopphold rehabilitering 160 kroner per døgn (makspris i henhold til forskrift)
 • Dagsentertilbud, inkludert transport 80 kroner per gang (makspris i henhold til forskrift)

Langtidsopphold

Hvor mye du skal betale for langtidsplass i sykehjem beregnes individuelt ut fra den enkeltes økonomi.

Beregning av betaling for langtidsopphold

Som grunnlag for beregningen må du fylle ut et skjema om inntektsforhold. Dette legges ved når langtidsoppholdet tildeles. Beregningen gjøres på bakgrunn av dine forhåndsstipulerte månedlige inntekter, eventuelt årsinntekt.

Av inntekter inntil Folketrygdens grunnbeløp (G), fratrukket et fribeløp på kr 7000 pr år kreves det betalt 75 %. Av inntekter utover Folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %.

Har du spørsmål som gjelder betaling for fast plass på sykehjem kontakt Tjenestetildelingen, Brukertorget.

Begrepet "G" som brukes i prisene, betyr Grunnbeløpet i folketrygden. Dette beløpet varierer fra år til år - gjeldende grunnbeløp finnes på Nav sine sider.

For inntekt opp til 2,5 G er det ingen egenandel.

For inntekter utover 2,5 G er timeprisen 442 kroner, med følgende maksimalsatser:

 • For inntekt mellom 2,5 - 3 G skal det betales maksimalt for 2 timer 
 • For inntekt mellom 3 - 4 G skal det betales maksimalt for 3 timer per måned
 • For inntekt mellom 4 - 5 G skal det betales maksimalt for 4 timer per måned
 • For inntekt mellom 5 - 6 G skal det betales maksimalt for 6 timer per måned
 • For inntekt over 6 G skal det betales maksimalt for 8 timer per måned

Les mer om praktisk bistand (hjemmehjelp)

Begrepet "G" som brukes i prisene, betyr Grunnbeløpet i folketrygden. Dette beløpet varierer fra år til år - gjeldende grunnbeløp finnes på Nav sine sider.

For inntekt opp til 2,5 G er det ingen egenandel.

For inntekter utover 2,5 G er egenandelen 283 kroner per måned.

For inntekter utover 2,5 G er timeprisen 442 kroner, med følgende maksimalsatser:

 • For inntekt mellom 2,5 - 3 G skal det betales maksimalt for 2 timer
 • For inntekt mellom 3 - 4 G skal det betales maksimalt for 3 timer per måned
 • For inntekt mellom 4 - 5 G skal det betales maksimalt for 4 timer per måned
 • For inntekt mellom 5 - 6 G skal det betales maksimalt for 6 timer per måned
 • For inntekt over 6 G skal det betales maksimalt for 8 timer per måned

Les mer om Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA)

Begrepet "G" som brukes i prisene, betyr Grunnbeløpet i folketrygden. Dette beløpet varierer fra år til år - gjeldende grunnbeløp finnes på Nav sine sider.

For inntekt opp til 2,5 G er det ingen egenandel.

For inntekter utover 2,5 G er det egenbetaling på:

 • For en dag i uken  er egenandelen 161 kroner per måned 
 • For to -tre dager i uken  er egenandelen 396 kroner per måned 
 • For fire- fem dager i uken  er egenandelen 658 kroner per måned 
 • For 5 dager per uke er brukerbetalingen 1 331 kroner per måned
 • For 4 dager per uke er brukerbetalingen 1 120 kroner per måned
 • For 3 dager per uke er brukerbetalingen 948 kroner per måned
 • For 2 dager per uke er brukerbetalingen 680 kroner per måned
 • For 1 dag per uke er brukerbetalingen 488 kroner per måned

Les mer om Etter skoletid- tilbudet og andre avlastningstjenester for mennesker med funksjonsnedsettelse

Varm middag koster 80 kroner, mens dessert koster 16 kroner.