Dagsenter i institusjon er beregnet på hjemmeboende eldre som på grunn av helsesvikt ikke er i stand til å benytte kommunens seniorsentre og som opplever behov for sosial kontakt.

Tilbudet finnes på:

Tjenesten må søkes via Tjenestetildelingen, Brukertorget.