Helsekafé

Illustrasjonsbilde

Kort fortalt

Helsekafe er et gratis tilbud for alle voksne i Asker. Her ønsker vi å bidra til økt kunnskap om ulike helserelaterte temaer, og til hvordan du kan forebygge og håndtere helseutfordringer.

Helsekafe er gratis og varer fra klokken 12.00 - 14.00.

I perioder med smittevernsrestriksjoner må du melde deg på Helsekafe den siste uka før arrangementet foregår.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for påmelding, spørsmål eller dersom du ønsker å bidra som frivillig.

Telefoner: 902 58 590 / 477 82 155 / 409 02 750

E-post:

Program våren 2022

Denne våren har vi tilbud om Helsekafe på Slemmestad innbyggertorg, på Teglen, Spikkestad og på Tofte innbyggertorg

Slemmestad innbyggertorg

3. februar: Sterk hjerne med aktiv kropp

Hjernen vår er sannsynligvis det organet som påvirkes mest av fysisk aktivitet. Vi kan si det så enkelt som at hjernen er helt avhengig av fysisk aktivitet for å fungere optimalt.

Forskning viser at fysisk aktivitet i tillegg til å gi oss et lengre og bedre liv, gjør oss mer kreative, bedrer stressmestring og hukommelse samt reduserer risikoen for depresjon og demens.

«Treningslegen» Ole Petter Hjelle åpner årets Helsekafe med foredraget Sterk hjerne med aktiv kropp – hvordan hjernen vår påvirkes når vi er i aktivitet.

10. mars: Hørsel

Hørselstap rammer mange, og det er beregnet at 1 million nordmenn hører så dårlig at det går utover arbeidsliv og livskvalitet. Hørselsskader topper også statistikken over yrkesskader i Norge.

På denne Helsekafeen får vi besøk av Brit Mari Edvardsen Sande som er likeperson for høreapparatbrukere og tinnitus i Hørselshemmedes landsforbunds lokallag i Asker.

Hun skal fortelle om øret, ulike typer hørselstap og hva som kan gjøres for å forebygge dette. Vi får også informasjon om hva slags hjelp man kan få dersom man har fått et hørselstap.

7. april: Trening – teori og praksis

Fysioterapeut Nicklas Stormo snakker om viktigheten av trening, generell treningslære, trening for eldre og øvelser som kan gjøres med begrenset utstyr.

12. mai: Forebygging av demens – myter, fakta og gode eksempler

I dag lever mer enn 100 000 nordmenn med demens, og hvert år er det 10 000 nye som får denne diagnosen. Ettersom vi blir stadig flere eldre vil også flere utvikle demens. Allikevel er det noen ting du selv kan gjøre for å forsøke å forebygge. Josephine Stuebs, doktorgradsstipendiat ved Aldring og helse, kommer til Helsekafe for å lære oss mer om dette.

Spikkestad (Teglen)

17. februar: Rehabilitering

Rehabilitering - hva er egentlig det? Og hvordan gjør vi det i Asker?

Rehabiliteringsteamet i kommunen forteller om viktige komponenter innen rehabilitering, og om hvordan de bruker dette i sitt arbeid med innbyggerne i Asker. Etter foredraget leder de en liten treningsøkt som alle kan delta på.

24. mars: Ta livet ditt tilbake

Michael Andreassen, kjent som programleder i P4, forteller om hvordan det er å leve med rus og samtidig prøve å fungere som pappa. Han forteller en historie om bunnløs fortvilelse og angst, men også håp – for det er mulig å få livet tilbake! Hvordan skal du snakke med noen du opplever har et problem? Hvem skal du snakke med?

28. april: Fatigue

Fatigue er en vedvarende tilstand av utmattelse som ikke blir bedre av å hvile. Tilstanden er ofte forbundet med annen sykdom, eller en bivirkning etter behandling av for eksempel kreft, korona, Parkinson, ME og revmatologiske sykdommer.

Vi får en innføring i hva fatigue er, og får høre fra personer som har kjent dette på kroppen. Til slutt legges det opp til en enkel treningsøkt med fysioterapeut som alle kan være med på.

2. juni: Hverdagsglede

Undersøkelser viser at det vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. Forskning har kommet fram til 5 grep vi kan gjøre for å få økt hverdagsglede, bedre fysisk og psykisk helse og økt livskvalitet.

Foredraget holdes av psykolog Ragnhild Bang Nes som jobber som seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Tofte innbyggertorg

24. februar: Ungdomskilden

Hvilke valg kan du gjøre for å få bedre livskvalitet? Evig ungdom – er det mulig? Hva sier forskningen? Hva skal jeg spise? Trening – hva er viktigst?

Audun Myskja tar for seg disse og flere andre temaer, og forteller om ti ting du bør gjøre hver dag. Han er lege og spesialist i allmennmedisin, og har en doktorgrad i bruken av musikk i eldreomsorgen.

31. mars: Frivillighet i Asker

2022 er frivillighetens år! I Asker kommune er det stort fokus på frivillighet og det utøves i mange ulike arenaer.

Frivillighetskoordinator Heidi Thommessen og daglig leder på Hurum frivilligsentral Kjersti Smedstad vil fortelle om hvordan Asker kommune arbeider med frivilligheten. De vil gi nyttig informasjon til deg som lurer på hvordan det er å være frivillig og hva frivilligheten i kommunen har å tilby.

De frivillige ildsjelene Alfred Strøm og Odd Lund kommer også for å fortelle om sitt engasjement.

5. mai: Rehabilitering

Rehabilitering - hva er egentlig det? Og hvordan gjør vi det i Asker?

Rehabiliteringsteamet i kommunen forteller om viktige komponenter innen rehabilitering, og om hvordan de bruker dette i sitt arbeid med innbyggerne i Asker. Etter foredraget leder de en liten treningsøkt som alle kan delta på.

Asker mannskor runder av Helsekafeen med en minikonsert.

9. juni: Myldredag

Få et innblikk i noen av helsetilbudene som finnes i Asker kommune for deg som bor hjemme!

Du får høre mer om:

 • Forebyggende hjemmebesøk/Asker seniortreff
 • Helsefremmende tjeneste
 • Hverdagsrehabilitering
 • Sosionomtjenesten/pårørendestøtte
 • Boligtilpasningsgruppa
 • Kreftkoordinator
 • Hukommelsesteamet
 • Læring og mestring
 • Ergoterapitjenesten (syn, hørsel)
 • Fysioterapitjenesten
 • Velferdsteknologi

Hva skjer i Asker

Les mer om arrangementene på hvaskjeriasker.no