Asker seniortreff - 2021

Asker seniortreff er et nytt prosjekt i Asker kommune som er et alternativ til forebyggende hjemmebesøk.

Asker seniortreff holdes på ditt nærmeste innbyggertorg. Du vil bli invitert det året du fyller 78 år. 

Selv om du er frisk og mestrer hverdagen godt, er dette et forebyggende tilbud som er hyggelig og nyttig å delta på.

Her får du et fellesskap med en spennende mulighet til å friske opp kunnskap, dele erfaringer med andre og å styrke din egen livsglede og helse.

Tre samlinger

Asker seniortreff er tre samlinger à 2 timer, fordelt over tre uker.

Dette er temaene på de tre treffene:

  • Treff 1) Tema: Sikkerhet i hjemmet         
  • Treff 2) Tema: Ernæring og helse
  • Treff 3) Tema: Digital verden – hvorfor være på nett?

Har du noen spørsmål?

Har du noen spørsmål kan du kontakte oss på e-postadressen: - eller på telefon 408 09 756.