Praktisk bistand er en felles betegnelse for hjemmehjelptjenester til alle de som på grunn av alder, sykdom, nedsatt funksjonsevne eller annet trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål. Det kan for eksempel være hjelp til renhold av boligen, skift av sengetøy, klesvask og handling av matvarer.

Hjemmehjelpen kan, foruten å utføre praktiske oppgaver, også gi råd, veiledning og opplæring for at de som får bistand skal klare seg best mulig hjemme, og for å hindre at det skjer ulykker i hjemmet.

Fritt brukervalg

Dersom du, etter søknad til kommunen, har fått innvilget praktisk bistand, kan du velge å få tjenesten utført av kommunens egne medarbeidere, eller en av de private leverandørene som vi har avtale med. Uansett hvem du velger vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten.

Priser

Begrepet "G" som brukes i prisene, betyr Grunnbeløpet i folketrygden. Dette beløpet varierer fra år til år - gjeldende grunnbeløp finnes på Nav sine sider.

For inntekt opp til 2,5 G er det ingen egenandel.

For inntekter utover 2,5 G er timeprisen 430 kroner, med følgende maksimalsatser:

 • For inntekt mellom 2,5 - 3 G skal det betales maksimalt for 2 timer 
 • For inntekt mellom 3 - 4 G skal det betales maksimalt for 3 timer per måned
 • For inntekt mellom 4 - 5 G skal det betales maksimalt for 4 timer per måned
 • For inntekt mellom 5 - 6 G skal det betales maksimalt for 6 timer per måned
 • For inntekt over 6 G skal det betales maksimalt for 8 timer per måned

Begrepet "G" som brukes i prisene, betyr Grunnbeløpet i folketrygden. Dette beløpet varierer fra år til år - gjeldende grunnbeløp finnes på Nav sine sider.

For inntekt opp til 2,5 G er det ingen egenandel.

For inntekter utover 2,5 G er egenandelen 275 kroner per måned

For inntekter utover 2,5 G er timeprisen 430 kroner, med følgende maksimalsatser:

 • For inntekt mellom 2,5 - 3 G skal det betales maksimalt for 2 timer
 • For inntekt mellom 3 - 4 G skal det betales maksimalt for 3 timer per måned
 • For inntekt mellom 4 - 5 G skal det betales maksimalt for 4 timer per måned
 • For inntekt mellom 5 - 6 G skal det betales maksimalt for 6 timer per måned
 • For inntekt over 6 G skal det betales maksimalt for 8 timer per måned

Begrepet "G" som brukes i prisene, betyr Grunnbeløpet i folketrygden. Dette beløpet varierer fra år til år - gjeldende grunnbeløp finnes på Nav sine sider.

For inntekt opp til 2,5 G er det ingen egenandel.

For inntekter utover 2,5 G er det egenbetaling på:

 • For en dag i uken  er egenandelen 157 kroner per måned 
 • For to -tre dager i uken  er egenandelen 385 kroner per måned 
 • For fire- fem dager i uken  er egenandelen 640 kroner per måned 
 • For 5 dager per uke er brukerbetalingen 1 295 kroner per måned
 • For 4 dager per uke er brukerbetalingen 1 090 kroner per måned
 • For 3 dager per uke er brukerbetalingen 922 kroner per måned
 • For 2 dager per uke er brukerbetalingen 662 kroner per måned
 • For 1 dag per uke er brukerbetalingen 475 kroner per måned

Varm middag koster 78 kroner, mens dessert koster 16 kroner.

Hvem kan utføre tjenestene?

Søke om praktisk bistand

For deg som ikke allerede har praktisk bistand fatter Tjenestetildelingen vedtak om tildeling etter søknad. Hjemmehjelp innvilges etter en individuell vurdering.

Bytte leverandør

Dersom du allerede mottar praktisk bistand hjemme og ønsker å bytte leverandør, kan du bruke skjemaet nedenfor eller henvende deg til kontoret for Renhold og praktisk bistand.

Skjema for å bytte leverandør

Innsender

Innsender er:

Om bruker og pårørende

Navn og adresse

Leverandør