Praktisk bistand er en felles betegnelse for hjemmehjelptjenester til alle de som på grunn av alder, sykdom, nedsatt funksjonsevne eller annet trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål. Det kan for eksempel være hjelp til renhold av boligen, skift av sengetøy, klesvask og handling av matvarer.

Hjemmehjelpen kan, foruten å utføre praktiske oppgaver, også gi råd, veiledning og opplæring for at de som får bistand skal klare seg best mulig hjemme, og for å hindre at det skjer ulykker i hjemmet.

Fritt brukervalg

Dersom du, etter søknad til kommunen, har fått innvilget praktisk bistand, kan du velge å få tjenesten utført av kommunens egne medarbeidere, eller en av de private leverandørene som vi har avtale med. Uansett hvem du velger vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten.

Priser

Hvem kan utføre tjenestene?

Søke om praktisk bistand

For deg som ikke allerede har praktisk bistand fatter Tjenestetildelingen vedtak om tildeling etter søknad. Hjemmehjelp innvilges etter en individuell vurdering.

Bytte leverandør

Dersom du allerede mottar praktisk bistand hjemme og ønsker å bytte leverandør, kan du bruke skjemaet nedenfor eller henvende deg til kontoret for Renhold og praktisk bistand.

Skjema for å bytte leverandør

Innsender

Innsender er:

Om bruker og pårørende

Navn og adresse

Leverandør