Praktisk bistand er en felles betegnelse for hjemmehjelptjenester til alle de som på grunn av alder, sykdom, nedsatt funksjonsevne eller annet trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål – for eksempel hjelp til renhold av boligen, skift av sengetøy, klesvask og handling av matvarer.

Hjemmehjelpen kan, foruten å utføre praktiske oppgaver, også gi råd, veiledning og opplæring for at de som får bistand skal klare seg best mulig hjemme, og for å hindre at det skjer ulykker i hjemmet.

Fritt brukervalg

Dersom du etter søknad til kommunen har fått innvilget praktisk bistand, kan du velge blant tre leverandører til å utføre tjenesten hos deg. Du kan enten velge kommunens egne medarbeidere, eller en av de to private leverandørene som har avtale med Asker kommune. Uansett hvem du velger vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten.

Har du allerede i dag praktisk bistand hjemme og ønske å bytte leverandør, må du henvende deg til kontoret for Renhold og Praktisk bistand enten per telefon eller skriftlig på skjemaet for Brukervalg for hjemmehjelp.

For deg som ikke allerede har praktisk bistand fatter Tjenestetildelingen vedtak om tildeling etter søknad. Hjemmehjelp innvilges etter en individuell vurdering.

Hvem kan utføre tjenestene?