Ta kontakt med hjemmesykepleien

Har du spørsmål om hjemmesykepleie og våre tjenester, kan du kontakte oss i sentralbordets åpningstider, hverdager kl. 08.00-15.00.

Hvis du allerede mottar hjemmesykepleietjenester og har spørsmål eller beskjeder, skal du ha fått informasjon om hvor du kan henvende deg.

Du som allerede mottar tjenester fra hjemmesykepleien kan kommunisere digitalt med Asker kommune via helsenorge.no. 

Les mer om hvordan du digitalt kan sende melding, få varsler og se avtaler

Telefon på dagtid til de ulike sonene

Sone nord 1 (Holmen)

 • Avdelingsleder Margrethe Askvik Hebnes
 • Telefon: 66 76 86 20

Sone nord 2 (Borgen)

 • Avdelingsleder Beate Schanche Andersen
 • Telefon: 66 76 87 33

Sone nord 3 (Sentrum)

 • Avdelingsleder Cathrine Asdøl
 • Telefon: 66 76 84 80

Sone nord 4 (Vollen)

 • Avdelingsleder Kristine T. Kristiansen
 • Telefon: 66 71 51 95

Sone midt 1 (Heggedal)

 • Avdelingsleder Hege Bjørnstad (konstituert)
 • Telefon: 66 71 52 10.

Sone midt 2 (Røyken)

 • Avdelingsleder Marita Johanne Lindström
 • Telefon: 31 29 33 30

Sone midt 3 (Slemmestad)

 • Avdelingsleder Camilla Bjørnstadjordet
 • Telefon 31 29 62 32

Sone sør (Sætre)

 • Avdelingsleder Maria Hagen Olsen
 • Telefon: 66 71 51 91

Nattjenesten

 • Avdelingsleder nord: Margrethe Askvik Hebnes
 • Avdelingsleder midt: Marita Johanne Lindström
 • Avdelingsleder sør: Maria Hagen Olsen