Individuell avlastning for pårørende til personer med demens

Avlastning til pårørende til personer med demens i hjemmet er en tjeneste som tilbys til pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Kort fortalt

Avlastningstiltak har som mål å gi støtte til pårørende til hjemmeboende personer med demens.

Tjenesten  skal bidra til at pårørende får mulighet til å ta del i samfunnsaktiviteter, fritidsaktiviteter og gi avlastning.

Avlastning gis i eget hjem.

Du vil som pårørende få et vedtak på antall timer per måned. Hvor mange timer som innvilges varierer på bakgrunn av omsorgsbyrden og andre tjenester familien/omsorgspersonene samlet mottar.

Avlastningen skal være fleksibel og avtales direkte med avlaster.

Hvem kan få avlastning i hjemmet?

Hvis du bor i samme husstand som en person med en demenssykdom kan du ha rett på avlastning i hjemmet. Omsorgsarbeid du som pårørende utfører må anses å være særlig tyngende for å få innvilget denne tjenesten.
Vi vil i samarbeid med pårørende vurdere om det er behov for avlastning eller om andre tjenester kan være mer passende.

Ta kontakt for å søke om tjenesten

Kontakt oss ved å sende inn skjema

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen 

Søk jobb som avlaster for pårørende 

Som avlaster for pårørende til personer med demens, vil du være pårørendes stedfortreder, slik at de kan delta på samfunnsaktiviteter, gjøre nødvendige gjøremål eller rett og slett ha fri.

Du arbeider noen timer per uke og får betalt av kommunen.

Søk jobb som avlaster

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål til tjenesten og utførelsen av denne, kan du ta kontakt på telefon 91 38 89 75 eller på .

Spørsmål vedrørende søknad og søknadsbehandling må rettes til . Unngå sensitive opplysninger i e-post til kommunen.