Alle eldre gis tilbud om et hjemmebesøk det året de fyller 80 år og året de fyller 85 år, for informasjon, samtale og veiledning.

Dette er en forebyggende og helsefremmende tjeneste for hjemmeboende eldre, som ikke har omfattende omsorgstjenester fra kommunen. 

Formålet er å bevare og styrke den enkeltes evne til gode og trygge hverdager.

Alle over 80 år – og deres nærmeste – kan ta kontakt med tjenesten ved spørsmål eller behov for hjemmebesøk. 

For mer informasjon kontakt geriatrisk sykepleier Ellen Berner på telefon 66 76 84 27.

Oppsøkertjenesten kan treffes på Asker seniorsenter og Holmen seniorsenter en onsdag i måneden fra  kl. 11.00–12.30.