Alle eldre gis tilbud om et hjemmebesøk det året de fyller 80, 85 og 90 år for informasjon, samtale og veiledning.

Formålet med besøket

Dette er et forebyggende og helsefremmende tilbud for hjemmeboende eldre, som ikke har omfattende helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Formålet er å bevare og styrke den enkeltes evne til gode og trygge hverdager.

Kontaktinformasjon

Alle over 80 år, og deres nærmeste, kan ta kontakt med spesialsykepleier Ellen Berner på telefon 66 76 84 27 eller sosionom Nora Brøckermann på telefon 66 76 84 35 ved spørsmål eller behov for hjemmebesøk.

Vi kan treffes på: