Asker kommune tilbyr trygghetstjenester for hjemmeboende.

Kommunen har avtale med Telenor om leveranse av trygghetstjenester til hjemmeboende.

  • Trygghetsalarm med mulighet for å koble opp ulike sensorer, som for eksempel dør-/vindussensorer eller fallalarm.
  • Brann-/røykvarsling. For å øke tryggheten i hjemmet tilbyr vi mottaker av trygghetsalarmtjeneste også brann-/røykvarsling. Sensoren(e) blir knyttet til det samme alarmmottaket som trygghetsalarmen. Det er alarmmottaket som kontakter brannvesenet.
  • Tryggi er en app som kan lastes med fra både App Store og Google Play. Appen gir deg som pårørende mulighet til å kunne følge med på at trygghetsalarmen fungerer som den skal. Om din nærmeste har trygghetsalarm vil du kunne få en push-melding rett inn på telefonen hvis noe skulle skje. Derfra vil du kunne kontakte alarmmottaket direkte.
    For å ta i bruk Tryggi må det fylles ut et samtykkeskjema.

Mer informasjon om Tryggi finner du på Telenor sine nettsider. 

Informasjon om digital trygghetsalarm og sensorer.

Ofte stilte spørsmål for deg som har en trygghetsalarmtjeneste i dag.

Priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester.

Målgruppe

Trygghetstjenester kan innvilges til eldre, funksjonshemmede eller andre brukergrupper, som på grunn av sykdom har risiko for å falle eller av ulike grunner har behov for å tilkalle hjelp.

Elektronisk lås (e-lås)

Alle som mottar en trygghetstjeneste vil også få montert en elektronisk lås (e-lås) sammen med trygghetsalarmen. E-låsen er ikke synlig fra utsiden, og du fortsetter å bruke din egen nøkkel som i dag. E-låsen åpnes med et signal («digital nøkkel») som blir sendt fra en autorisert mobiltelefon. Mobiltelefonen brukes kun av autorisert helsepersonell.

Søknadsskjema og mer informasjon

Trygghetstjenestene innvilges etter en individuell vurdering og må søkes om. Ta kontakt med Tjenestetildelingen, Brukertorget for søknadsskjema og mer informasjon.