Asker kommune tilbyr trygghetstjenester for hjemmeboende. Dagens trygghetsalarm skiftes ut med en moderne, digital trygghetsalarm, og tjenestetilbudet utvides.

Kommunen har inngått avtale med Telenor Objects AS om leveranse av trygghetstjenester til hjemmeboende.

  • Trygghetsalarm med mulighet for å koble opp ulike sensorer, som for eksempel dør-/vindussensorer eller fallalarm.
  • Brann-/røykvarsling. For å øke tryggheten i hjemmet tilbyr vi mottaker av trygghetsalarmtjeneste også brann-/røykvarsling. Sensoren(e) blir knyttet til det samme alarmmottaket som trygghetsalarmen. Det er alarmmottaket som kontakter brannvesenet.

Ofte stilte spørsmål for deg som har en trygghetsalarmtjeneste i dag.

Målgruppe

Trygghetstjenester kan innvilges til eldre, funksjonshemmede eller andre brukergrupper, som på grunn av sykdom har risiko for å falle eller av ulike grunner har behov for å tilkalle hjelp.

Elektronisk lås (e-lås)

Alle som mottar en trygghetstjeneste vil også få montert en elektronisk lås (e-lås) sammen med trygghetsalarmen. E-låsen er ikke synlig fra utsiden, og du fortsetter å bruke din egen nøkkel som i dag. E-låsen åpnes med et signal («digital nøkkel») som blir sendt fra en autorisert mobiltelefon. Mobiltelefonen brukes kun av autorisert helsepersonell.

Informasjonsvideo om digital trygghetsalarm og sensorer.

Søknadsskjema og mer informasjon

Trygghetstjenestene innvilges etter en individuell vurdering og må søkes om. Ta kontakt med Tjenestetildelingen, Brukertorget for søknadsskjema og mer informasjon.