Trygghetsalarm kan innvilges til eldre, funksjonshemmede eller andre brukergrupper, som på grunn av sykdom har risiko for å falle eller av ulike grunner har behov for å tilkalle hjelp.

Trygghetsalarmen kobles til mobilnettet og går direkte til alarmsentralen. Bruker får en alarmknapp, enten som smykke rundt halsen eller på armen som en klokke.

Du trenger ikke ha fasttelefon (analog linje) for å få trygghetsalarm.

Pris for trygghetsalarm er avhengig av inntekt. Opp til 2,5 G (G = Grunnbeløp i folketrygden) er det gratis, for de med høyere inntekter koster det 275 kroner per måned (2018).

Søknadsskjema

Trygghetsalarm innvilges etter en individuell vurdering og må søkes via Tjenestetildelingen, Brukertorget (felles skjema for en rekke omsorgstjenester.