Arbeidssenter for deg med funksjonsnedsettelser

Et arbeidssenter tilrettelegger arbeid for voksne med ulike funksjonsnedsettelser og behov for bistand.

Arbeidssentrene er for voksne over 18 år som har en funksjonsnedsettelse og som ikke har andre aktivitetstilbud som for eksempel skole, arbeid eller tilpasset aktivitet i bolig.

Får du plass på et av våre arbeidssentre vil du bidra i produksjonen av ulike håndverks- og snekkerprodukter.

Du kan også få hjelp av transporttjenesten til å komme deg til og fra arbeidssenteret.

Ta kontakt for å kartlegge ditt behov for plass på et av våre arbeidssenter

Kontakt oss ved å sende inn skjema

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen

(krever pålogging med BankID eller lignende)

Resultater

Viser 7 av 7 arbeidssentra

Listevisning

Kartvisning