Solbråveien arbeidssenter

Kontaktinfo

Telefon
969 43 560
Besøksadresse
Solbråveien 32A
1383 Asker
Vis i kart
Solbråveien arbeidssenter

Solbrå arbeidssenter har 30 tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi er samlokalisert med Asker Produkt i et unikt miljøbygg. Vi har fantastiske lokaler med flott utsikt fra våre avdelinger.

Vi er et arbeidssenter som tar hensyn til den enkeltes arbeidstakers ressurser og behov.

Med god tilrettelegging ønsker vi å gi et målrettet, forutsigbart og realistisk tilbud. Det er viktig for oss at arbeidstakerne har innflytelse på egen hverdag, opplever trygghet og mestring, samt at arbeidet oppleves variert og meningsfylt.

Om avdelingene våre

Service

Dette driver vi med:

 • river gamle bøker fra Yggeset gjenvinningsstasjon, og sorterer ut bøker som skal i bokhyllene som plasseres ut i kommunen for gratis utlån
 • sorterer spill og puslespill, som selges Hallenskog ombrukslager, og rydder, sorterer ulike varer og har varepåfylling
 • arbeider med lær, og har industri-symaskin
 • påtar oss makulerings-oppdrag
 • utfører ulike pakke- og monteringsoppdrag
 • påtar oss kjøre- og leveringsoppdrag
 • utfører rens og vask av møbler, stoler, tepper o.l.
 • jobber i resepsjonen vår og være et bindeledd mellom både de andre ansatte og besøkende. Arbeidet kan gå ut på å ta telefonen, overlevere beskjeder og ha små serviceoppgaver.

Oppgaver kan være: å montere, skru, bære, ordne, rense, bringe, hente, pakke, rydde, rive, sortere, reparere, sy.

Bestilling

Ta kontakt med oss på serviceavdelingen på Solbrå arbeidssenter telefon 969 43 562 / 969 43 560 eller e-post

Lys

Dette driver vi med:

 • dypper og støper lys i forskjellige former og farger, slik som lange kandelaber-lys, kubbelys og lys fra ulike resirkulerte glass
 • blander forskjellige farger, og bruker ulike former på lysene
 • smelter ombrukslys, dypper tennbriketter, lager fakler, duftlys og bivokslys

Oppgaver kan være å dyppe, helle, skjære, smelte, blande, forme stearin.

Såpe

Såpe-avdelingen har ulike og varierte arbeidsoppgaver, med mangfold og variasjon, og har som mål å bruke økologiske råvarer og bruker ombruk i innpakningen som et bidrag i klima- og miljøarbeidet.

Dette driver vi med:

 • lager håndsåpe i fast form
 • holder på å utvikle ulike hud- og rengjøringsprodukter.

Vi kan også pakke inn og sette på etiketter i samarbeid med pakke- og monteringsavdelingen.

Oppgaver kan være: å helle, forme, skjære, fylle, smelte, blande, teste, måle, vispe.

Grafisk produksjon

Dette driver vi med:

 • lager profileringsmateriell for kommunens arbeidssentre for produktene som produseres der. Det er blant annet etiketter, plakater, kort, enkel emballasje og brosjyrer
 • tilbyr digitalprint på ulike papirkvaliteter. Det kan være plakater, naturbilder, familiefoto,og lignende
 • trykker på tekstil som for eksempel bærenett, ulike stoffposer og T-skjorter
 • jobber med digital illustrasjon, og produserer ulike gavekort

Vårt bidrag til ombruk og gjenbruk er notatbøker som vi lager av gamle bøker.

Oppgaver kan være å skjære, rille, hulle, telle, brette, trykke, hulle, stifte, sortere, printe, kopiere, illustrere.

Media og markedsføring

På Markedsavdelingen jobber vi med det visuelle ansikt utad; salg og kommunikasjon og reklame ut i markedet. Vi samarbeider med vår butikk Galleri Unika og alle arbeidssentrene.

 • Vår redaksjon Solnytt har ansvaret for den informasjon som produseres og formidles digitalt til internskjermer på huset
 • Vi jobber med sosiale og digitale medier som Facebook, Instagram, Workplace og nettsider
 • I tillegg utforsker vi data og lærer ulike grafiske programmer, lager video, tar foto, lager skjermpresentasjoner, og illustrerer digitalt.

Oppgaver kan være: å skrive, illustrere, redigere, skape, designe layout, fotografere, intervjue, filme.

Flere av produktene som lages her selges i butikken til Galleri Unika

Solbrå arbeidssenter drifter også Hallenskog ombrukslager.