Ledsagerbevis

Kort fortalt

Har du en funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør at du trenger hjelp eller følge for å delta i sosiale aktiviteter, kan du søke om å ta med en ledsager på kultur- og fritidsarrangementer og tilsvarende der ledsagerordningen aksepteres.

Ledsagerbeviset lar ledsageren komme gratis med, mens du som trenger ledsager betaler vanlig pris.

Hvem kan få ledsagerbevis

Har du en funksjonsnedsettelse eller sykdom med behov for hjelp eller følge til å delta på arrangementer, kan du søke om ledsagerbevis.

Det er ingen nedre aldersgrense for å søke, og det er innehaver av beviset som velger hvem som skal være ledsager. Det kan være en venn, et familiemedlem, en fritidsassistent, støttekontakt eller andre.

Hvor kan jeg bruke ledsagerbeviset

Ledsagerbeviset kan brukes ved alle kultur- og fritidsarrangementer og tilsvarende som har ordningen.

Slik søker du om ledsagerbevis

Søknadsskjema ledsagerbevis

Sammen med søknaden må du legge ved et passfoto og en bekreftelse fra en kommunal enhet eller legeattest som dokumenterer ditt behov for ledsagerbevis.

Send søknaden til:
Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

Bruksområder for ledsagerbevis

Du kan lese mer om ledsagerbeviset og bruksområder på helsenorge.no