Slik søker du om tilrettelagt transport (TT-ordningen)

Tilrettelagt transport, også kalt TT-ordningen, er beregnet for deg som har en funksjonsnedsettelse og som ikke kan reise med kollektivtransport, selv om den er tilrettelagt for personer funksjonsutfordringer.

Viken fylkeskommune er ansvarlig for TT-ordningen.

Les mer om TT-ordningen og hvordan du går fram for å søke