Slik søker du om tilrettelagt transport (TT-ordningen)

Tilrettelagt transport, også kalt TT-ordningen, er en ordning for deg som har en funksjonsnedsettelse og som ikke kan reise med kollektivtransport, selv om den er tilrettelagt for personer med funksjonsutfordringer.

ITT-ordningen er ment til fritidsreiser med drosje. Det er Viken fylkeskommune som avgjør hvor mye tilskuddet blir på gjennom det årlige budsjettet. Derfor kan tilskuddet variere fra år til år. Alle får likt beløp. 

Les mer om ordningen og søk om TT-kort hos Viken ved å følge denne lenken.