Trygghetsavdelingen er et tilbud til eldre som for tiden er i en vanskelig situasjon hjemme og som for kortere tid trenger å ha noen rundt seg.

Du kan selv ta kontakt med Trygghetsavdelingen når som helst på døgnet. Det er en forutsetning at den som vil ha plass, selv må ta kontakt. Det kreves ingen søknad.

Målet med trygghetsavdelingen er å gi den trygghet, støtte og omsorg som trengs for igjen å mestre den daglige situasjonen hjemme. Om det er behov for det videreformidler trygghetsavdelingen ditt behov for hjelp i hjemmet til rett instans i kommunen.

Hvem kan bruke trygghetsavdelingen?

  • Du må være hjemmeboende i Asker kommune.
  • Du må til daglig klare deg selv.
  • Du føler at din livssituasjon er forandret.
  • Du må ringe selv.

Varighet på opphold og pris

I trygghetsavdelingen kan du være inntil 13 netter og det koster 184 kroner døgnet. Trygghetsavdelingen har sju rom. Avhengig av pågang kan det være at flere må dele rom.

Organisering

Trygghetsavdelingen er en del av Risenga bo- og omsorgssenter. Senteret eies av Asker kommune, men drives av Stendi.

Kontakt

Telefon

66 76 77 00

Telefon

66 76 77 75

Besøksadresse

Eddas vei 8