Vaksinasjon og smittevern

Vaksinasjon- og smittevernavdelingen i Asker
Foto: Nyebilder

Kontaktinfo

Åpningstider
 
Lokalene er åpne:
Mandag til fredag: 8.30 – 15.00.
 
Telefonen er bemannet:
Mandag til fredag:
8.30 - 15.00, stengt mellom 11.30 og 12.00. 
 
Tuberkulosekontroll etter avtale.
Telefon
66 76 83 30
E-post
Besøksadresse
Lensmannslia 4
1386 Asker
Vis i kart
Vaksinasjon- og smittevernavdelingen i Asker
Foto: Nyebilder

Apekopper

Sannsynligheten for smitte er svært lav og det er på nåværende tidspunkt ikke aktuelt med vaksinering mot apekopper.

Hvis du får feber og utslett og mistenker at du er smittet (nærkontakt til smittet person, reist til land med påvist smitte), bør du ringe lege for å avtale time.  Informer legen om mistanken om apekopper, slik at de kan forberede eventuell undersøkelse og prøvetaking.

Du finner spørsmål og svar om apekopper på FHI sine sider

Vaksiner og timebestilling

Reisevaksiner og reiseråd

Vaksinasjon og smittevern anbefaler at de som har behov for reisevaksinering tar kontakt med private aktører som leverandører av private helsetjenester, reiseklinikker, vaksinasjonsklinikker, nett-tilbydere og apotek.

Vi anbefaler at man ikke tar kontakt med fastlegekontorene vedrørende reisevaksinering.

Så snart Vaksinasjon og smittevern har tilstrekkelig kapasitet, vil vi gjenoppta reisevaksineringen i Lensmannslia 4.

Hvilke vaksiner du trenger avhenger av helsetilstanden og vaksinehistorien din, reisemål, turens varighet og type reise. Vi hjelper deg med å avklare dette.

Husk å ta med vaksinasjonskortet ditt hvis du har.

Mer informasjon om reisevaksiner finner du på Folkehelseinstituttet

Vaksine mot skogflått

Du kan ta vaksine mot skogflåttencefalitt (TBE-vaksine) som er en type hjernebetennelse man kan få etter flåttbitt.

TBE-vaksine anbefales til barn over 1 år og voksne som ferdes mye i skog og mark, langs kysten i områder der det er rapportert tilfeller av skogflåttencefalitt (Agder, Telemark og Vestfold og tidligere Buskerud fylke), og til de som ofte blir bitt av flått.

Vaksinen kan i noen tilfeller anbefales som reisevaksine til land med høy forekomst av skogflåttencefalitt.

Timebestilling

Er du bosatt i Asker kommune kan du bestille time via helsenorge.no. Logg inn med Bank ID- velg «Timeavtaler» og «Bestill time». Du kan også bestille time på telefon: 66 76 83 30 – mellom kl. 08:30 – 15:00.

(Er du ikke folkeregistrert i Asker kommune må time bestilles via telefon).

Du finner prisliste her.

Boostrixpolio-vaksine

Alle personer som er grunnvaksinert mot polio, kikhoste, difteri og stivkrampe bør få en oppfriskningsdose av Boostrix polio hvert 10 år.

I barnevaksinasjonsprogrammet får barn totalt fem doser med vaksine mot polio, kikhoste, difteri og stivkrampe. Den siste blir gitt på 10. klassetrinn. Etter dette anbefaler FHI at grunnvaksinerte personer får oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene hvert 10. år.

Dette gjelder alle personer uavhengig av om de skal oppholde seg i Norge eller om de skal reise.

Oppfriskningsvaksinasjon anbefales både for individuell beskyttelse mot sykdom og for å holde en høy beskyttelse i befolkningen slik at sykdommene ikke kommer tilbake til Norge, såkalt flokkimmunitet (gjelder ikke stivkrampe).

Les mer om vaksinen på Folkehelseinstituttets nettsider.

Timebestilling

Er du bosatt i Asker kommune kan du bestille time via helsenorge.no. Logg inn med Bank ID- velg «Timeavtaler» og «Bestill time». Du kan også bestille time på telefon: 66 76 83 30 – mellom kl. 08:30 – 15:00.

(Er du ikke folkeregistrert i Asker kommune må time bestilles via telefon).

Du finner prisliste her.

Pneumokokkvaksine

Pneumokokker er en bakterie som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse, men også et alvorlig sykdomsforløp som blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt) med høy dødelighet. Pneumokokkvaksine gir god beskyttelse.

Anbefales hvert 10. år (FHI).

Pneumokokkvaksine anbefales til:

  • alle personer over 65 år

 Personer som:

  • har sykdom som gir immunsvikt
  • bruker medisiner som svekker immunforsvaret
  • har kroniske sykdommer og eller enkelte andre tilstander som gir økt risiko for pneumokokksykdom.
  • gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk (FHI)

Rammer særlig de yngste og de eldste aldersgruppene og de med underliggende sykdommer (FHI).

Timebestilling

Er du bosatt i Asker kommune kan du bestille time via helsenorge.no. Logg inn med Bank ID- velg «Timeavtaler» og «Bestill time». Du kan også bestille time på telefon: 66 76 83 30 – mellom kl. 08:30 – 15:00.

(Er du ikke folkeregistrert i Asker kommune må time bestilles via telefon).

Du finner prisliste her.

Vaksine mot korona

Bestill time for vaksine mot korona

Informasjon om koronavaksinasjon og bestilling av time 

Andre vaksiner

Du kan få oppfriskningsvaksiner som voksen.

Les mer i Vaksinasjonshåndboka fra Folkehelseinstituttet

Du finner prisliste her.

Tuberkulosekontroll

Du trenger tuberkulosekontroll når du:

  • kommer fra et land som har mye tuberkulose og skal oppholde deg mer enn tre måneder i Norge. Kontrollen er obligatorisk. Disse landene har høy forekomst av tuberkulose.
  • jobber innen helse- eller barneomsorg og har vært på reise i noen av disse landene mer enn tre måneder.
  • har jobbet i helsevesenet i disse landene selv om oppholdet var kortere tid enn tre måneder.

Om tuberkulosekontrollen

Tuberkulosekontrollen består av en obligatorisk helsesamtale og kartlegging hos helsesykepleier på Vaksinasjons- og smittevernkontoret, og en henvisning til Bærum sykehus for nødvendig undersøkelse i form av blodprøve, røntgen av lungene eller begge deler.

Tuberkuloseundersøkelsen er gratis.

Les mer om hvem som skal ha tuberkulosekontroll og om lover og forskrifter relatert til dette. 

Få oversikt over dine vaksiner

Du kan sjekke vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år, og skrive ut vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

Se din vaksinasjonsstatus på helsenorge.no

Hva koster det?

Grunnvaksiner til barn og unge

For informasjon om grunnvaksiner til barn og ungdom, ta kontakt med helsestasjonene eller skolehelsetjenesten.