Trenger du vaksine til reisen eller for å unngå smitte?

Hvilke vaksiner du trenger avhenger av helsetilstanden og vaksinehistorien din, reisemål, turens varighet og type reise.

Kort fortalt

Vaksinasjon og smittevern har reisevaksiner og gir deg gode råd til reisen, og gir veiledning om smittsomme sykdommer, vaksinasjon og tuberkulosekontroll.

Vi holder til i Lensmannslia 4 ved Asker sentrum.

Vaksine mot korona

Bestill time for vaksine mot korona

Informasjon om koronavaksinasjon og bestilling av time 

Vaksine mot sesonginfluensa

Risikopasienter og innbyggere over 65 å bør ta influensavaksine hvert år. Den er gratis. 

Vaksine mot pneumokokk bør tas hvert 10. år hvis ikke annet er anbefalt av fastlegen. 

Hver høst utfører vi vaksinasjon av sesonginfluensa og gir vaksine mot pneumokokk.

Vaksinen kan du også få hos din fastlege.

Influensavaksine til de uten risikofaktorer kan være nyttig på grunn av lavere beskyttelse i befolkningen etter lav influensaforekomst siste par årene.

Vi har for tiden influensavaksiner som de uten risikofaktorer kan få gratis.

Bestill influensavaksine

Informasjon om årets influensavaksinering og timebestilling.

Reisevaksiner og reiseråd

Vaksinasjon og smittevern anbefaler at de som har behov for reisevaksinering tar kontakt med private aktører som leverandører av private helsetjenester, reiseklinikker, vaksinasjonsklinikker, nett-tilbydere og apotek.

Vi anbefaler at man ikke tar kontakt med fastlegekontorene vedrørende reisevaksinering.

Så snart Vaksinasjon og smittevern har tilstrekkelig kapasitet, vil vi gjenoppta reisevaksineringen i Lensmannslia 4.

Hvilke vaksiner du trenger avhenger av helsetilstanden og vaksinehistorien din, reisemål, turens varighet og type reise. Vi hjelper deg med å avklare dette.

Husk å ta med vaksinasjonskortet ditt hvis du har.

Mer informasjon om reisevaksiner finner du på Folkehelseinstituttet

.

Vaksine mot skogflått

Du kan ta vaksine mot skogflåttencefalitt (TBE-vaksine) som er en type hjernebetennelse man kan få etter flåttbitt.

TBE-vaksine anbefales til barn over 1 år og voksne som ferdes mye i skog og mark, langs kysten i områder der det er rapportert tilfeller av skogflåttencefalitt (Agder, Telemark og Vestfold og tidligere Buskerud fylke), og til de som ofte blir bitt av flått.

Vaksinen kan i noen tilfeller anbefales som reisevaksine til land med høy forekomst av skogflåttencefalitt.

Bestilling av time på nett helsenorge.no logg inn med Bank ID- velg «Timeavtaler» og «Bestill time».

Telefonbestilling: 66 76 83 30 – mellom kl. 08:30 – 15:00.

Boostrixpolio-vaksine

Alle personer som er grunnvaksinert mot polio, kikhoste, difteri og stivkrampe bør få en oppfriskningsdose av Boostrix polio hvert 10 år.

I barnevaksinasjonsprogrammet får barn totalt fem doser med vaksine mot polio, kikhoste, difteri og stivkrampe. Den siste blir gitt på 10. klassetrinn. Etter dette anbefaler FHI at grunnvaksinerte personer får oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene hvert 10. år.

Dette gjelder alle personer uavhengig av om de skal oppholde seg i Norge eller om de skal reise.

Oppfriskningsvaksinasjon anbefales både for individuell beskyttelse mot sykdom og for å holde en høy beskyttelse i befolkningen slik at sykdommene ikke kommer tilbake til Norge, såkalt flokkimmunitet (gjelder ikke stivkrampe).

Les mer om vaksinen på Folkehelseinstituttets nettsider.

Bestilling av time på nett helsenorge.no logg inn med Bank ID- velg «Timeavtaler» og «Bestill time».

Telefonbestilling: 66 76 83 30 – mellom kl. 08:30 – 15:00.

Andre vaksiner

Du kan få oppfriskningsvaksiner som voksen.

Les mer i Vaksinasjonshåndboka fra Folkehelseinstituttet

Priser vaksinasjon
Tuberkulosekontroll

Du trenger tuberkulosekontroll når du:

  • kommer fra et land som har mye tuberkulose og skal oppholde deg mer enn tre måneder i Norge. Kontrollen er obligatorisk. Disse landene har høy forekomst av tuberkulose.
  • jobber innen helse- eller barneomsorg og har vært på reise i noen av disse landene mer enn tre måneder.
  • har jobbet i helsevesenet i disse landene selv om oppholdet var kortere tid enn tre måneder.

Om tuberkulosekontrollen

Tuberkulosekontrollen består av en obligatorisk helsesamtale og kartlegging hos helsesykepleier på Vaksinasjons- og smittevernkontoret, og en henvisning til Bærum sykehus for nødvendig undersøkelse i form av blodprøve, røntgen av lungene eller begge deler.

Tuberkuloseundersøkelsen er gratis.

Les mer om hvem som skal ha tuberkulosekontroll og om lover og forskrifter relatert til dette. 

Få oversikt over dine vaksiner

Du kan sjekke vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år, og skrive ut vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

Se din vaksinasjonsstatus på helsenorge.no


Les mer og bestill time hos Vaksinasjon og smittevern 

Mer om vaksiner og smitte

Les mer om vaksiner og vaksinasjon på Folkehelseinstituttets nettsider.