Trenger du vaksine til reisen eller for å unngå smitte?

Hvilke vaksiner du trenger avhenger av helsetilstanden og vaksinehistorien din, reisemål, turens varighet og type reise.

Kort fortalt

Vaksinasjon og smittevern har reisevaksiner og gir deg gode råd til reisen, og gir veiledning om smittsomme sykdommer, vaksinasjon og tuberkulosekontroll.

Vi holder til i Lensmannslia 4 i Asker sentrum, men inntil videre er det kun koronavaksinasjon og influensavaksinasjon som foregår der. All annen vaksinering (reisevaksiner m.m.) foregår i tidligere lokaler i Asker kulturhus.

 

Vaksine mot korona

Bestill time for vaksine mot korona

Informasjon om koronavaksinasjon og bestilling av time 

Vaksine mot sesonginfluensa

Risikopasienter og innbyggere over 65 å bør ta influensavaksine hvert år.

Vaksine mot pneumokokk bør tas hvert 10. år hvis ikke annet er anbefalt av fastlegen. 

Hver høst utfører vi vaksinasjon av sesonginfluensa og gir vaksine mot pneumokokk.

Vaksinen kan du også få hos din fastlege.

Bestill influensavaksine

Informasjon om årets influensavaksinering og timebestilling.

Spørsmål og svar om influensavaksinering 2021

Spørsmål og svar om influensavaksinering for 2021

Reisevaksiner og reiseråd

Hvilke vaksiner du trenger avhenger av helsetilstanden og vaksinehistorien din, reisemål, turens varighet og type reise. Vi hjelper deg med å avklare dette.

Husk å ta med vaksinasjonskortet ditt hvis du har.

Mer informasjon om reisevaksiner finner du på Folkehelseinstituttet

.

Andre vaksiner

Du kan ta vaksine mot skogflåttencefalitt som er en type hjernehinnebetennelse man kan få etter flåttbitt.

Du kan også få oppfriskningsvaksiner som voksen.

Les mer i Vaksinasjonshåndboka fra Folkehelseinstituttet

Tuberkulosekontroll

Du trenger tuberkulosekontroll når du:

  • kommer fra et land som har mye tuberkulose og skal oppholde deg mer enn tre måneder i Norge. Kontrollen er obligatorisk. Disse landene har høy forekomst av tuberkulose.
  • jobber innen helse- eller barneomsorg og har vært på reise i noen av disse landene mer enn tre måneder.
  • har jobbet i helsevesenet i disse landene selv om oppholdet var kortere tid enn tre måneder.

Om tuberkulosekontrollen

Tuberkulosekontrollen består av en obligatorisk helsesamtale og kartlegging hos helsesykepleier på Vaksinasjons- og smittevernkontoret, og en henvisning til Bærum sykehus for nødvendig undersøkelse i form av blodprøve, røntgen av lungene eller begge deler.

Tuberkuloseundersøkelsen er gratis.

Les mer om hvem som skal ha tuberkulosekontroll og om lover og forskrifter relatert til dette. 

Få oversikt over dine vaksiner

Du kan sjekke vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år, og skrive ut vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

Se din vaksinasjonsstatus på helsenorge.no


Les mer og bestill time hos vaksinasjons- og smittevernkontoret

Mer om vaksiner og smitte

Les mer om vaksiner og vaksinasjon på Folkehelseinstituttets nettsider.