Om årets influensavaksine

Influensavaksinering er prioritert for risikogruppene - og blir i år gratis for personer innenfor disse målgruppene.

Vaksine settes i armen

Hvor kan jeg bestille time til influensavaksinering?

De som ikke blir vaksinert hos fastlegen kan bestille time ved Vaksinasjon og smittevern i Lensmannslia 4
Ta kontakt med Vaksinasjon og smittevern for time til vaksinasjon.

Timebestilling - digitalt eller på telefon

Du kan bestille time for influensavaksine digitalt eller på telefon.

Digital timebestilling hos Helse Norge:

Bestill og velg time for vaksinasjon her (helsenorge.no)

  1. Velg "Bestill time"
  2. Logg inn med BankId
  3. Velg Asker kommune
  4. Velg måned og dato

Ring oss:

Telefon: 66 76 83 30

Hvem kan få årets influensavaksine?

Du bør ta vaksinen hvis du er 65 år eller eldre, er gravid eller har en kronisk sykdom.

Alle som er i risikogruppen og helsepersonell med pasientnært arbeid bør ta influensavaksinen hvert år fordi viruset endrer seg . Særlig eldre og personer med alvorlige kroniske sykdommer har større sannsynlighet for å bli alvorlig syke av en influensainfeksjon enn resten av befolkningen.

Beskytter influensavaksinen mot Covid-19?

Influensavaksinen er kun effektiv mot infeksjon forårsaket av influensavirus, og vil ikke beskytte mot covid-19. Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig influensasykdom, redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19. Vaksineringen vil bidra til at helsepersonell unngår å bli syke på grunn av influensa og smitter pasientene sine.

Influensavaksineringen forhindrer at influensaepidemien ytterligere forverrer situasjonen i en helsetjeneste som kan være belastet av covid-19.

Det skal være minimum 1 ukes intervall mellom influensavaksinen og koronavaksinen (Koronaoppfriskningsvaksinen , dose 3 , kan tidligst tas 6 måneder etter dose 2).

influensasymptomer er feber, tørrhoste, rennende nese, slapphet, hodepine og muskelsmerter i 3–10 dager.

Hvor kan jeg vaksinere meg?

Alle fastlegekontor vaksinerer personer i risikogruppene mot influensa. Sjekk fastlegekontorets hjemmeside, som viser hvordan vaksineringen organiseres. Noen legekontorer har egen timebok for influensavaksinering.

Vaksinasjon og smittevern (tidligere kalt vaksinasjonsklinikken) i Lensmannslia 4 vaksinerer alle i risikogruppen som ikke blir vaksinert hos fastlegen

Apotekene har tilgang på vaksiner for risikogruppen og de som ikke tilhører risikogruppene, men da er ikke vaksinen gratis.

Arbeidsgiver vaksinerer helsepersonell med pasientnært arbeid.

Hva koster influensavaksinen?

Selve vaksinen er gratis for de som tilhører risikogruppe. Personer i risikogruppen vil bli vaksinert hos fastlegen med egenandel 50 kroner, eller gratis hvis de har frikort. Du må betale for vaksinen ved vaksinering i apotek.

Når skal jeg ta vaksinen?

Sesonginfluensa starter rundt juletider, men i år kan den starte tidligere og forventes kraftigere på grunn av lavere beskyttelse i befolkningen.
Vi tilbyr vaksinen fra uke 40 . Vi anbefaler at du vaksinerer deg mot influensa i løpet av oktober og november.

Jeg holder avstand og spriter hendene. Er ikke det nok?

Smitteverntiltakene som ble innført under pandemien vil kunne redusere influensasirkulasjonen i befolkningen noe, men vil ikke alene være nok. Det er viktig at folk i risikogruppen og helsepersonell med pasientnært arbeid tar influensavaksinen.

Hva med barn i risikogruppen. Skal de ta influensavaksinen?

Barn med diabetes type 1 og 2, kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar, svært alvorlig fedme (KMI over 40) eller annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege skal vaksineres. Ta kontakt med helsestasjonen, fastlege eller skolehelsesykepleier. Spedbarn under seks måneder skal ikke vaksineres.

Skal jeg ta influensavaksinen hvis jeg mistenker at jeg er smittet?

Nei! Dersom du allerede har symptomer anbefaler vi at du venter til du er symptomfri før du tar vaksinen.

Har vaksinen bivirkninger?

Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år. Som andre vaksiner kan den som følge av stimulering av immunapparatet gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter.

Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer svært sjelden. Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom.

Hvor mange vaksiner har Asker kommune bestilt?

Asker kommune mottar 21 400 doser med influensavaksine og vil kunne bestille mere ved behov.

Ytterligere informasjon

Vi følger FHI sine anbefalinger om hvem som er i risiko for alvorlige komplikasjoner som følge av influensa.