Lenke til presentasjoner og annen informasjon fra samlinger i Hurum, Røyken og Asker kommuner:

Samling 1 (14. mars 2017)
Introduksjon til tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi:

Velferdsteknologiens ABC (Eli Sofie Berg)

Hva er velferdsteknologi? (Irén Westrum og Lisa K. Hagen)

Morgendagens omsorg (Lisa K. Hagen)

Innovasjon og gevinst (Geir Graff)

Samling 2 (7. juni 2017)
Fra brukerbehov til ny løsning:

Velkommen (Lisa K. Hagen)

Presentasjon - Tieto (Christian Westli)

Presentasjon - ATEA (Morten Haugen)

Samling 3 (6. september 2017)
Lovverk og etikk:

Presentasjon - Lovverk (Ragnhild Meek og Cathrine Retvedt)

Etiske utfordringer (Tom Eide)

Samling 4 (26. september 2017)
Utprøving og vurdering av bruk:

Velkommen og oppsummering (Lisa Hagen)

Pilotering av velferdsteknologi (Vibeke M. Austria, Sykehjemsetaten, Oslo)

Presentasjon av eRom (Vibeke M. Austria)

Utvikling av Tryggi (Lars Bakken)

Tryggi - appen som varsler pårørende (film fra Telenor)

Samling 5 (25. oktober 2017)
Overgang til drift:

Velkommen og oppsummering (Solveig M. Onstad)

Fra utprøving av trygghets-og mestringsteknologi til implementering i tjenesten (Dag Ausen, SINTEF)

Andre nyttige lenker:

Velferdsteknologiens ABC

Prosjektveiviseren (Difi)

Innovasjonsverktøy - N3

Behovsdrevet innovasjon - 10 steg til innovasjon i helsesektoren