Lenke til presentasjoner og annen informasjon fra samlinger i Hurum, Røyken og Asker kommuner:

Samling 1 (14. mars 2017)

Introduksjon til tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi:

Samling 2 (7. juni 2017)

Fra brukerbehov til ny løsning:

Samling 3 (6. september 2017)

Lovverk og etikk:

Samling 4 (26. september 2017)

Utprøving og vurdering av bruk:

Samling 5 (25. oktober 2017)

Overgang til drift:

Andre nyttige lenker: