Voksenopplæring for innvandrere og flyktninger

Asker kommune har et godt opplæringstilbud til innvandrere og flyktninger. Undervisning foregår på introduksjonssentrene i Asker sentrum, på Spikkestad og på Filtvet.

Bilde av dame

Norsk og samfunnskunnskap

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap er et tilbud for alle som har rett og/eller plikt til norskopplæring, og en innføring i det norske samfunnet.

Les mer om hvem som har rett og plikt på opplæring på Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet sine nettsider.

Målet for opplæringen er at deltakerne skal få norskferdigheter som gjør det mulig for dem å bruke eller bygge videre på sin kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnsliv for øvrig.

I tillegg skal deltakerne lære viktige trekk ved det norske samfunnet, og bli informert om rettigheter, plikter og sentrale verdier. 

Les mer om opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Grunnskole

Vi tilbyr grunnskole for voksne med fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Grunnskolen er organisert på dagtid med 30 timer i uken. Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Les rett til grunnskoleopplæring for voksne på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Introduksjonsprogram for flyktninger

Nyankomne flyktninger har rett og plikt til å delta i et toårig introduksjonsprogram. Dette programmet inneholder både innføring i språk, samfunnskunnskap og arbeidsforberedende tiltak (som for eksempel arbeidspraksis og kurs).

Målet er at flyktningene skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning.

Les mer om introduksjonsprogrammet i Asker her.