Asker kommune har ansvaret for de kommunale veiene og gang- sykkelveiene og Statens vegvesen har ansvaret for fylkesveier samt E18.

Kart over veikategorier viser hvem som har ansvaret for vedlikehold i Asker på de ulike veiene.

Tegnforklaring:

Tegnforklaring

Kartet er også tilgjengelig for mobil og nettbrett.