Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Hvor mye elektronikk kaster vi i Asker hver uke?

I denne filmen blir du med innbyggeren Anders Øvergaard til Follestad gjenvinningsstasjon. Han skal finne ut hvor mye elektronikk som kastes.

Bildet viser bur med elektronisk avfall, det er mange av dem.

Fra 1995 til 2018 økte avfallsmengdene i Norge med 67 prosent. Avfallet har steget i takt med økt forbuk de siste tiårene.

Dette var tema på Asker kommunes innbygger-webina "Hva kaster Asker?" den 8. april. Der inviterte Asker kommune innbyggeren Anders Øvergaard til Follestad gjenvinningsstasjon for å se hvor mye elektronikk vi i Asker kaster i snitt hver uke.

Anders visste ingenting på forhånd, og han gjettet at askerbøringer kaster ett tonn elektronikk i i uka.   

Hvordan kan vi redusere avfallsmengdene?

Frem til 16. april er Asker kommunes temaplan "Handling mot klimaendringene" på høring. Temaplanen skal vise retning for hvordan flere aktører i askersamfunnet kan bidra til å redusere klimaendringene. 

Ett av forslagene er å satse på bærekraftig forbruk. Forslaget handler blant annet om å satse på mer ombruk og reparasjon slik at tingene våre varer lenger. Forbruk er en av de største kildene til klimagassutslipp.   

Her kan du komme med innspill på temaplanen. 

Kaster 11 tonn elektronikk hver uke

Hver uke kaster vi i Asker i gjennomsnitt 11, 2 tonn elektronikk på gjenvinningsstasjonene. Da kommer hvitevarer og det vi leverer tilbake til butikker utenom. 

Den 29. april skal temaplanen behandles i det politiske utvalget for samfunnstjenester.   

Her kan du se hele webinaret