Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Diesel på Ulvenvannet

12. mars var det et dieselutslipp i vassdrag ved Lierskogen. Kystverket er forurensningsmyndighet og følger opp saken, og opprydding er gjennomført.

Nå som is har smeltet på vannet er det tydelig at deler av utslippet dessverre likevel har spredt seg til nærliggende vassdrag som Ulvenvannet.

Asker kommune følger saken i samarbeid med brannvesen og kystverket.