Endelig elektrisk på Føyka

Denne uken kom den første elektriske gravemaskinen til anleggsområdet på Føyka.

Varaordfører og utvalgsleder for samfunnstjenester foran elektrisk gravemaskin
Foto: Christina Ek Reindal

Det foregår store oppgraderinger av Kirkeveien i Asker sentrum. For å redusere klimagassutslipp under annleggsperioden, skal det benyttes flere elektriske anleggsmaskiner.

En av de største kildene til utslipp

Bygg- og anlegg er en av de største kildene til klimagassutslipp. De  prosjektene som utføres på vegne av Asker kommune, kan kommunen selv gjøre noe med.   

Tirsdag 13. april var varaordfører Monica Vee Bratlie og utvalgsleder for samfunnstjenester Elisabeth Holter-Schøyen tilstede på Føyka for å se den første elektriske gravemaskinen i aksjon.

- Dette er vi stolte over. Det er det første utslippsfrie pilotprosjektet i Asker kommune, og endelig kan vi se den første elektriske gravemaskinen i arbeid, sa varaordfører Monica Vee Bratlie (H).

- Dette er viktig for omstillingen av bransjen, og for å redusere utslippene. Det er veldig bra at Asker kommune går foran. 

Elektriske maskiner reduserer også støy og eksos. Det er positivt både for de som jobber her og alle som ferdes i området, sa utvalgsleder for samfunnstjenester Elisabeth Holter-Schøyen (V).

Utslippsfrie anleggsplasser fra 2025

I forslaget til temaplanen «Handling mot klimaendringene», står det at Asker kommune skal stille krav til bygge- og anleggsvirksomhet som utføres på oppdrag fra kommunen. Anleggsplasser skal være utslippsfrie etter 2025.

Det står også at dette må skje i nært samarbeid med næringslivet.

Temaplanen er på høring frem til 16. april og skal politisk behandles 29. april i utvalg for samfunnstjenester. 

Starten på en stor omstilling 

Overgangen fra fossile til elektriske anleggsmaskiner er i en startfase. Derfor blir det viktig å lære av erfaringene fremover. 

- Vi må se på praktisk bruk og ytelse, batterikapasitet og hvordan man best tilrettelegger byggeplassen for å sikre optimal driftstid og fleksibilitet for de elektriske maskinene.

Dette er en utrolig spennende og viktig omstilling, og krever en ny tilnærming. Vi må planlegge prosjektene annerledes fra start, forklarer miljørådgiver Jonas Vevatne i Asker kommune.

Han opplever stor interesse for det Asker kommune nå gjør. 

Sammen med Fremby har Asker kommune utviklet en base for datadreven rapportering fra anleggsmaskinene. På den måten kan man følge med på hvilke maskiner som til enhver tid er på anlegget, men også hvor mange timer de har gått, drivstofforbruk og klimagassutslipp.

Det gjør det enklere å rapportere til Miljødirektoratet og dokumentere klimagassreduksjonene.

Asker kommune har fått 1, 4 millioner kroner i støtte fra Miljødirektoratet til utslippsfrie byggeplasser.

Flere elektriske maskiner på vei

Norconsult har vært prosjekterende for prosjektet og bidratt med erfaring fra andre uslippsfrie anlegg. Prosjektleder Jan-Roger Selnes.

Entreprenør for prosjektet på Føyka er Isachsens anlegg AS. 

Prosjektleder er Jan Granlund og Amund Berger er anleggsleder. 

Snart kommer det flere elektriske maskiner til Føyka. Både gravemaskiner, betongbil og betongpumpebil.

I prosjektet har Asker kommune også gjort andre viktige miljøvalg som valg av larvikitt til steinmur framfor langreist granitt fra Kina. Og i nytt asfaltdekke skal det være en andel gjenbruksasfalt.