Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Leiligheter og bomiljø på Landås

Selvaag Bolig ASA, FutureBuilt og Asker kommune har inngått avtale om fire leilighetsbygg der det skal bli enklere å leve klimavennlig.

Illustrasjon av nye boliger på Landås, moderne bygg omgitt av natur, gressplen og trær.

Det blir bærende trekonstruksjon, sentralisert gjenvinnings- og renovasjonssystem, nærvarmesystem, utstrakt bruk av solceller, deleordning for elsykler, bilpool og gang- og sykkelvei direkte til Asker togstasjon.

Planlagt byggestart er høsten 2022. 

Helhetlig plan for godt bomiljø

Selvaag Bolig ASA skal bygge fire bygg med 80 leiligheter på felt L3 på Høn-Landås. Det er Selvaag Bolig ASA og Asker kommune som sammen har bestemt at feltet skal være et FutureBuilt-prosjekt med forbilde-egenskaper innen bærekraft, klima og miljø.

Tidligere i høst signerte de tre aktørene en intensjonsavtale. 

Bygget skal oppfylle FutureBuilts nullenergikrav og avtalen innebærer en helhetlig planlegging av et boområde for å skape godt bomiljø og redusere klimagassutslipp.

Boligene skal være i tett kontakt med naturen og det grønne livet i Asker. Dette er det første private FutureBuilt prosjektet i Asker.

Her kan du lese mer om FutureBuilt 

Leilighetene er for folk i ulike aldre og livssituasjoner og uteområdene skal skape gode sosiale liv på tvers av generasjoner. Delingsordning med elsykler og lastesykler samt bilpool skal gjøre det enklere å leve klimavennlig i hverdagen.

- Vi vet at innbyggerne i Asker kommune ønsker å leve mer klimavennlig og det er viktig å tilrettelegge for en enklere klimavennlig hverdag.

Dette prosjektet er fremtidsrettet, sier direktør for samfunnstjenester i Asker kommune, Ragnar Fuglum.

Har brukt bærekraftsmålene i planprosessen

Konseptet og miljøstrategien har blitt utviklet i dialog med Asker kommune, og i tråd med blant annet kommunens bruk av FNs bærekraftsmål i planprosesser.

- Det blir ny gang- og sykkelvei til togstasjonene Asker og Høn, og betydelig innsats for gjenbruk av masser og forhåpentlig også materialer i uteområdene, sier prosjektsjef Henrik Sydow i Selvaag Bolig ASA.

- Det er viktig at de store aktørene går foran og tenker nytt og bygger klimavennlig. Nå har både Selvaag og OBOS forbildeprosjekter i FutureBuilt, og vi håper det kan bidra til økt debatt og bedre boliger, sier Ulla Hahn i FutureBuilt.