Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.

Nye forretningsmuligheter med brukte varer

Er du næringsaktør og vil etablere deg på ombrukssenteret Omigjen, eller ønsker du gratis varer fra kommunens gjenvinningsstasjoner?

Jente som sitter på kafe

Vi i Asker kommune etablerer et ombrukssenter for hele familien i Slemmestad handelspark. Nå kan du som næringsaktør eller gründer søke om å leie lokaler på ombrukssenteret og/ eller få gratis ombruksvarer fra gjenvinningsstasjonene.

Søknadsfristen for å leie lokaler og få gratis ombruksvarer er 25. august.

Vi arrangerer et informasjonsmøte 9. august kl. 12.00 der du kan bli med på befaring av lokalene. Påmelding innen 8. august: med «informasjonsmøte» i emnefeltet.

Ombrukssenteret skal inneholde bruktbutikker, reparasjonstjenester, en kafé og opplevelser innen ombruk. 

Ombrukssenteret Omigjen skal ha en god fordeling av ulike forretningskonsepter som er tilnærmet likt et “vanlig kjøpesenter”. Det skal være moderne, ryddig og oversiktlig.

Vi ønsker en fordeling på 8 til 12 butikker, der ett areal er definert til kafé og lekekrok for barn og ett til fleksible "pop up"-konsepter.  

Vi søker aktører med disse kategoriene

Den primære målgruppen for ombrukssenteret er barnefamilier, men senteret skal være en møteplass for alle generasjoner.

På bakgrunn av undersøkelser, innsikt og potensial for økt ombruk, ønsker vi spesielt butikker og reparasjonstjenester innen disse varekategoriene:

 • Barneutstyr, - klær og leker
 • Møbler og interiør
 • Klær
 • Elektronikk
 • Sport- og fritidsutstyr
 • Systue med reparasjon og redesign

Det er noen typer varer vi får store mengder av på gjenvinningsstasjonene. For eksempel får vi i snitt over 11 tonn små-elektronikk hver uke.

Mange av varene har høy kvalitet og det er stort potensiale for ombruk. 

Derfor håper vi næringsaktører ser forretningsmuligheter i varene som leveres på gjenvinningsstasjonene og vil søke om å få varer gratis for å bidra til økt ombruk. 

Eksempler på noen varer er sykler, leker, blomsterpotter, vaskemaskiner, utstyr til dyr og verktøy.   

Vi ønsker både små og store aktører velkommen til å søke.  

Slik søker du

Du må søke via doffin.no. Her finner du kontaktinformasjon hvis du har spørsmål, samt all informasjon om hvordan du søker.

Som søker må du svare ut kravspesifikasjonene, det innebærer også å legge ved en forretningsplan. 

Hvis du har spørsmål, rettes disse via doffin.no, og alle spørsmål og svar blir offentlige slik at alle har får tilgang på samme informasjon.

Det er ingen krav om at du må ha tilhørighet til Asker kommune, og det er heller ikke et krav om at du allerede har en etablert bedrift (hvis du vil etablere deg på ombrukssenteret).

Du kan søke om å leie lokaler på ombrukssenteret uten å søke om varer fra kommunens gjenvinningsstasjoner, og du kan søke om varer fra gjenvinningsstasjonene uten å søke om å leie lokaler på ombrukssenteret.

Hva får du som leietaker på ombrukssenteret?

Ombrukssenteret Omigjen etableres i en populær handelspark med en allerede etablert kundekrets. Det finnes blant annet dagligvarebutikk, apotek, sportsbutikk og treningssenter i handelsparken. Bussholdeplassen Eternitveien ligger rett ved, og det er gang- og sykkelvei til senteret samt gode parkeringsmuligheter.

Ombrukssenteret får egen senterleder og kommunikasjonsmedarbeider.

Innbyggere kan levere ombruksvarer på senteret. Det blir betjent mottak med vask og sortering av ombruksvarer og lagermuligheter.

Asker kommune vil markedsføre ombruksenteret i tillegg til næringsaktørenes egen markedsføringsinnsats.

Du kan søke om subsidiert husleie. 

Asker kommune er initiativtaker til ombrukssenteret og skal trekke seg tilbake og overlate driften til næringsaktører etter to år.   

Vurdering av leiesøknader

Vi i Asker kommune gjør en helhetlig skjønnsmessig vurdering ut ifra hvilke næringsaktører som tilfredsstiller konseptet best og som treffer våre mål best.

Vi vektlegger de næringsaktørene som ønsker å hente varene fra kommunens ombruksmottak, som har flere sirkulære tjenester i sitt forretningskonsept og vektlegger forretningskonsepter som inkluderer sosial inkludering og arbeidstrening.

Det blir viktig med utforming, presentasjon og design av forretningskonsept.

Ombruksvarer fra gjenvinningsstasjonene

I 2035 skal 65 prosent av husholdningsavfallet materialgjenvinnes eller gjøres klart for ombruk. Vi i Asker kommune jobber for å redusere avfall og øke ombruk av varer.

Vi har to gjenvinningsstasjoner i kommunen der innbyggerne leverer eller kaster store mengder varer. Mange av varene har høy kvalitet og kan enkelt få et lenger liv hvis vi kommer i kontakt med næringsaktører som ser forretningsmuligheter med ombruksvarene.

Viktige datoer i søkeprosessen

 1. Ikke fullført:

  Kunngjøring av søknadsprosess

  4. juli: Kunngjøring av søknadsprosess

 2. Ikke fullført:

  Informasjonsmøte

  Informasjonsmøte 9. august i Slemmestad, befaring i ombrukssenterets lokaler

 3. Ikke fullført:

  Frist for å stille spørsmål

  Frist for spørsmål 18. august

 4. Ikke fullført:

  Frist for innlevering av søknad

  Du må sende søknad innen 25. august på leie av lokaler og/ eller på ombruksvarer fra gjenvinningsstasjonene.

 5. Ikke fullført:

  Eventuelle forhandlinger

  Eventuell forhandlinger vil foregå i uke 35 og 36.

 6. Ikke fullført:

  Svar på søknad

  Du vil få svar på søknaden i uke 36 (5. - 9. september)

 7. Ikke fullført:

  Oppstart

  Oppstart av arbeid med butikk eller tjeneste blir i midten av oktober.

 8. Ikke fullført:

  Åpning av ombrukssenteret

  Ombrukssenteret Omigjen åpner i midten av november. Velkommen til alle kunder!