Ombruk og redesign i skoler

Onsdag 17. november møttes lærere, privat næringsliv og frivilligheter på Omattatt i Heggedal, for å få mer innsikt og tips til hvordan skolene kan jobbe med ombruk, reparasjon og redesign.

Damer som syr om klær med symaskin ombruk

Tekstil er en verdifull ressurs, og den kan brukes mye lenger enn de fleste av oss har den i klesskapet. En flott måte å utgjøre en positiv forskjell på, er å forlenge levetiden til tekstiler. 

Bærekraftig utvikling i praksis

Mari Ugland Grønstøl koordinerer arbeidet med bærekraftig utvikling innenfor oppvekst i Asker kommune, og har sammen med Bergans og Omattatt bidratt programmet denne dagen. Dagen handlet om hvordan skolen kan jobbe med bærekraftig utvikling i fagene Kunst og håndverk og Design og Redesign.

- Kunst og håndverksfaget gir en unik mulighet til å jobbe med bærekraftig utvikling. Elevene kan både gjennom teori, praktiske ferdigheter og de materialene de blir kjent med, utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst, sier Mari Ugland Grønstøl.

Ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst

- Ved at vi bidrar med å øke kunnskapen innenfor ombruk og økt materialgjenvinning, gjør vi elevene i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst, sier Anja Østerli, prosjektleder for ombruk i Asker kommune.

Omattatt – vårt kreative skattekammer

- Her på vårt kreative ombruksverksted i Heggedal arrangerer vi kurs for å lære og se ressursene i avfallet vårt og hvordan det kan omskapes til noe nytt. Det er veldig gøy å være med å arrangere dette kurset sammen med Bergans og Asker kommune, for å legge til rette for kreative og nye måter å bruke ombruksmateriell på, sier Aud-Ingeborg Børseth, kreativ koordinator på Omattatt.

Sammen for å nå målene

Visste du at ved å gjenvinne 1 kg tekstil så sparer vi miljøet for utslipp av hele 11 kg CO2, en halv liter kjemikalier og nesten 2.500 liter vann som ville gått med til produksjon av nye tekstiler?

For å nå klimamålene er det derfor viktig at offentlig, privat og frivilligheten jobber samme for å nå disse målene. Alene klarer vi det ikke.

Med dette kurset håper vi å øke kunnskapen rundt ombruk og redesign av tekstiler, samt vise at mange små gjerninger utgjør en kjempeinnsats - vi skaper det sammen!

- Vi i Bergans har flere sirkulære tjenester, nemlig utleie, reparasjon, redesign, innsamling og bruktsalg som vi har utviklet over tid. Det er derfor både viktig og fint at vi kan være med å bidra med vår erfaring og kompetanse på dette kurset i ombruk og redesign, sier Anne Granerud, Quality Controller og Yngvill Ofstad, bærekraftsansvarlig i Bergans.