Innsatsområdene er:

  • Areal, transport, mobilitet og logistikk
  • Klima og miljø
  • Konkurransekraft og attraktivitet